Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Περίληψη 44ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)


Η Elif απορρίπτει τον Levent, που ομολογεί την αγάπη του για την Elif. Λέει στον Levent ότι αγαπά μόνο τον Omer .Ο Omer το ακούει αυτό, μπαίνει  στο σπίτι, και δημιουργεί σκηνή. Η Elif ζητά και από τους δύο να φύγουν. Omer  και Levent δεν μπορούν να πουν όχι στην Elif και φεύγουν από το σπίτι.Η  Elif είναι μόνη  στο σπίτι και εξακολουθεί να αισθάνεται πληγωμένη  από τον Omer .Ο  Omer χτυπά την πόρτα της και πάλι και θέλει να της πει τα συναισθήματά του. Θα  ανοίξει την πόρτα η Elif;

Ο Huseyin συνειδητοποιεί ότι ο Tayyar θέλει να τον σκοτώσει και  ξεφεύγει από τους άνδρες του Tayyar την τελευταία στιγμή. Πηγαίνει στο
ξενοδοχείο που μένει η Svetlena και κρύβεται εκεί. Ο Tayyar βάζει τον Metin υπεύθυνο για να βρουν τον Χουσείν. Ο Metin θα ακολουθήσει βήμα βήμα το σχέδιο του Tayyar για να αποδείξει την πίστη του στον Tayyar. Θα καταφέρει ο Metin να βρει τον Huseyin;
Ο Omer μαθαίνει ότι ο αδελφός του διέφυγε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από την φυλακή.Ο  Huseyin γνωρίζει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, επειδή ο Tayyar έχει το στικάκι. Ο Tayyar πρέπει να βρει τον Huseyin πρώτος. Θα καταφέρει ο Omer   να βρει τον Huseyin πριν τον Tayyar και να καταστρέψει το σχέδιό του; Ποιος θα είναι αυτή τη φορά το νέο θύμα Tayyar για να αποσπάσει την προσοχή του Omer  ;

Η Ipek λέει στην Nedret ότι η Elif ξέρει την αλήθεια σχετικά με το DNA. Αυτή τη φορά, τα πράγματα δεν είναι όπως τα ήθελε η Nedret . Η Nedret είναι πολύ ανήσυχη για την κατάσταση αυτή.Η  Ipek αρχίζει να υποψιάζεται την Nedret και την μακρά παραμονή της στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύει ότι η Nedret δεν είναι μια συνηθισμένη θεία. Αποφασίζει να βρει τον πραγματικό σκοπό της Nedret . Θα βρει αυτή την αλήθεια για την Nedret;

                           ----------------------------------

Elif rejects Levent who confesses his love for Elif. She tells Levent that she loves only Omer. Omer hears this, barges into the house, and makes a scene. Elif wants both of them to leave. Omer and Levent can’t say no to Elif and leave the house. Elif is all alone in the house and she still feels resentful towards Omer. Omer turns up at her door again and wants to tell her his feelings. Will Elif open the door?

Huseyin realizes that Tayyar wants to kill him and escapes from Tayyar’s men just in time. He goes to the hotel where Svetlena stays and hides there. Tayyar puts Metin in charge of finding Huseyin. Metin will follow Tayyar’s plan step by step to prove his loyalty to Tayyar. Is Metin going to be able to find Huseyin?
Omer learns that his brother escaped during the prison transfer. Huseyin is aware that he is in danger because Tayyar has the flash memory. Tayyar has to find Huseyin first. Is Omer going to be able to find Huseyin before Tayyar and ruin his plan? Who will be Tayyar’s new victim to distract Omer’s attention this time?

Ipek tells Nedret that Elif knows the truth about the DNA report. This time, things aren’t like the way Nedret wanted. Nedret is very disturbed about this situation. Ipek gets very suspicious about Nedret’s power and her long stay in Istanbul. She believes that Nedret is not an ordinary aunt. She decides to find Nedret’s real purpose. Will she find out the truth about Nedret?
(Tnanx EAUFC for the English translation)

                      ------------------------------

Elif rejette Levent qui lui confesse son amour. Elle raconte à Levent qu'elle n’ aime qu’ Omer. Omer entend cela, fait irruption dans la maison, et fait une scène. Elif veut tous les deux quitter la maison. Omer et Levent ne peuvent pas dire non à Elif et quittent la maison. Elif est toute seule dans la maison et elle se sent toujours blessée par Omer. Omer se présente à sa porte et veut lui dire ses sentiments. Elif va ouvrir la porte?
Huseyin se rend compte que Tayyar veut le tuer et s’ échappe des hommes de Tayyar juste à temps. Il va à l'hôtel où Svetlena reste et s'y cache. Tayyar met Metin en charge de trouver Huseyin. Metin suivra le plan de Tayyar pour lui prouver sa loyauté . Metin va pouvoir trouver Huseyin? Omer apprend que son frère s’ est échappé pendant le transfert de la prison. Huseyin est conscient qu'il est en danger car Tayyar a la mémoire flash .Tayyar doit trouver Huseyin premier. Omer pourra trouver Huseyin avant Tayyar et ruiner son plan? Qui sera la nouvelle victime de Tayyar à détourner l'attention d’ Omer cette fois?
Ipek dit à Nedret qu’Elif connaît la vérité sur le rapport de l'ADN. Cette fois, les choses ne sont pas comme Nedret voulait. Nedret est très troublée par cette situation. Ipek devient très méfiane à propos de la puissance de Nedret et son long séjour à Istanbul. Elle croit que Nedret n’ est pas une tante ordinaire. Elle décide de trouver le vrai but de Nedret. Elle trouvera la vérité sur Nedret?Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας