Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Περίληψη 41ου επεισοδίου "Kara Para Ask" (Διαμάντια και έρωτας)
O  Huseyin θα προσπαθήσει να ξεφύγει από το νοσοκομείο και τον Omer. Η ζημιά, που προκάλεσε, κάνει τον θυμό του Omer να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ενάντια στον αδελφό του.Ο Omer είναι περισσότερο από ποτέ αποφασισμένος να πιάσει τον Huseyin.  O Omer θα χρησιμοποιήσει κάποιον σαν δόλωμα για να πιάσει τον αδελφό του. Αυτό το παιχνίδι θα κάνει τον Omer να χάσει ή να κερδίσει;


O Tayyar θα ακυρώσει το δικαίωμα μέλους  της Elif στο ίδρυμα μόλις βγει από το νοσοκομείο. Αλλά η Elif δεν θα σταματήσει να κυνηγάει τον Tayyar. Ο Omer μαθαίνει για τα προβλήματα της Elif από τον Mert ενώ ασχολείται να βρει τον Huseyin. Oι δρόμοι τους θα διασταυρωθούν πάλι και ο Omer θα προσφέρει τη βοήθεια του στην Elif. Η Elif δεν έχει άλλη επιλογή από το να δεχτεί τη βοήθεια του Omer. Όπως τις παλιές μέρες, δουλεύουν μαζί. Με μια κίνηση του Tayyar ένα κρυμμένο παλιό μυστικό θα βγει στην επιφάνεια και θα πληγώσει βαθιά την Elif.

H Elif είναι πια σίγουρη ότι ο Omer λέει ψέματα για τον Yagiz. Θα προχωρήσει με το τεστ  DNA. Θα μπορέσει η Elif να μάθει την αλήθεια;

Η Elif ακόμα δεν μπορεί να ανακαλύψει γιατί την άφησε ο Omer. Καθώς περνάει ο καιρός ο θυμός της μεγαλώνει . Αλλά και η επιθυμία του Omer μεγαλώνει για αυτήν. Θα αντέξουν ο Omer και η Elif να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον ενώ είναι τόσο κοντά;  Ή θα παρασυρθούν από την αγάπη τους;

Για τον  Huseyin ο κύκλος στενεύει. Ο Omer είναι πολύ κοντά στο να τον πιάσει. Τι θα κάνει ο Huseyin για να σωθεί από τον Omer; Θα τα καταφέρει; 
              ----------------------------------------------- 


Summary of 41th episode

Huseyin tries to escape from Omer while he was in the hospital. But the damage he caused makes Omer madder about his brother. Omer becomes more furious to catch his brother and decides to use someone as a bait to catch him. Will this bait make Omer win or lose?
Tayyar cancels Elif’s board membership at Tayyar Dundar Foundation as soon as he gets better. But, Elif is very determined to hound him. While chasing Huseyin, Omer finds out from Mert that Elif is in trouble. While Omer is trying to help her, two lovers meet again. Elif has no choice but to accept Omer’s help. While they are trying to solve this problem like they did many times in the past, Tayyar’s move causes another secret to come to light, which hurts Elif a lot. Elif is now sure that Yagiz is not Omer’s son. Therefore, she tries to have a DNA test done. Will Elif be able to find the truth?
Elif still couldn’t figure out why Omer left her. But, as the time goes by, she becomes more furious about Omer while Omer’s longing for her increases. Will Elif and Omer be able to be very distant while they are so close to each other? Will they be overpowered by their love?
The circle around Huseyin gets tighter. Omer is about to catch him. What will Huseyin do to escape from Omer?

   (Τhanks to EAUFC for English translation)


               ------------------------------------------------- 


 Résumé de l’épisode 41  
Huseyin tente d'échapper à Omer alors qu'il était à l'hôpital. .En  même temps le dommage qu’il a fait, fera la colère d’Omer grandir envers son frère Omer devient plus furieux d'attraper son frère et décide de recourir à quelqu'un comme un appât pour l' attraper. Cet appât va faire Omer gagner ou perdre?Tayyar annulera le droit de membre d’Elif à la Fondation Tayyar Dundar dès qu'il va mieux. Mais, Elif est très déterminée à le harceler. Tout en chassant Huseyin, Omer découvre de Mert qu' Elif est en difficulté. Comme Omer tente de l'aider, les deux amants se rencontrent à nouveau. Elif n'a pas le choix que d'accepter l'aide d' Omer. Alors qu'ils tentent de résoudre ce problème comme ils le faisaient à plusieurs reprises dans le passé, le mouvement de Tayyar provoque un autre secret à venir à la lumière, ce qui nuit Elif beaucoup. Elif est maintenant sûre que Yagiz n' est pas le fils d'Omer. Par conséquent, elle essaie de faire un test ADN . Elif pourra trouver la vérité?Elif ne peut toujours pas comprendre pourquoi Omer l'a quittée. Mais, comme le temps passe, elle devient plus furieuse contre.Le désir de Omer augmente pour elle. Elif et Omer pourront resterloin alors qu'ils sont si proches l'un de l' autre? Vont-ils être accablés par leur amour?Le cercle autour de Huseyin se resserre. Omer est sur le point de l'attraper. Que  Huseyin fera pour échapper à Omer?
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας