Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Περίληψη 43ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)Η  Ελίφ έξαλλη χάνει τον έλεγχο και τραυματίζει τον  Χουσείν στον ώμο. Ο Ομέρ φτάνει την τελευταία στιγμή , σοκαρισμένος από την κατάσταση της Ελίφ και βρίσκει τον Χουσείν τραυματισμένο.  Η κατάσταση της Ελίφ γίνεται πολύ χειρότερη. Ο Ομέρ την βγάζει από το γραφείο του Εισαγγελέα και ενώ προσπαθεί να την στηρίξει, έρχονται τα σοκαριστικά νέα από το τμήμα. Συνέλαβαν την Άσλι για τη δολοφονία της μητέρας της. 
Ο Ομέρ ξέροντας ότι ήταν ατύχημα αποφασίζει να την βοηθήσει. Η μόνη λύση είναι η μαρτρία του Ταγιάρ να βρει τις καταγραφέςαπό το νοσοκομείο που οΤαγιάρ έσβησε από εκείνη την ημέρα. Ποιο είναι το σχέδιο του Ομέρ;

Λόγω του σχεδίου που ο Ομέρ κάνει για τον Ταγιάρ, ο Ομέρ θα έρθει πάλι αντιμέτωπος με την Ελίφ. Καταφέρνουν και οι δύο την ίδια στιγμή να βρουν τον κωδικό για το CD  που περιέχει την λίστα από το ίδρυμα του Ταγιάρ. Βρίσκουν  το όνομα του κοριτσιού  που θα χρησιμοποιηθεί σύντομα σαν κούριερ σε επιχειρήση μαύρου χρήματος.Και οι δύο κυνηγούν το κορίτσι.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας και χάρη στην εμπιστοσύνη που ο Λεβέντ κέρδισε από τη Νεντρέτ , έρχεται πιο κοντά στην Ελίφ και της εξομολογείται την αγάπη του. Ποια θα είναι η αντίδραση της Ελίφ;

Ο Χουσείν δεν ξέρει ακόμα ότι το USB είναι στα χέρια του Ταγιάρ. Το χρησιμοποιεί ακόμα σαν άσσο στο μανίκι του και σχεδιάζει να δραπετεύσει. Ο Ταγιάρ ακόμα διαπραγματεύεται με τον Χουσείν παρόλο που έχει USB. Το σχέδιο του είναι να απαγάγει τον Χουσείν και να τον τελειώσει.

Ο Χουσείν αρχίζει να υποπτεύεται τις κινήσεις του Αλί. Θα μάθει ότι ο Ταγιάρ τον κοροϊδεύει; Θα καταφέρει να δραπετεύσει χωρίς να τον πιάσει ο Ταγιάρ; 
                 -------------------------------------------------------------------------------

Summary of 43th episode

Angry Elif loses control and injures Huseyin's shoulder. Omer arrives at the last moment,shocked by Elif's state and finds Huseyin injured.

Elif's condition has become much worse. Omer gets her out of the prosecutor's office and while he was trying to support her, the shocking news come from the police office. Asli was arrested for killing her mother.

Omer knowing that it was an accident decides to help her. Τhe only solution is Tayyar's testimony and to find out the hospital
records that Tayyar whitewashed that day.What is Omer's plan?

Omer's plan will put him against Elif. They both managed at the same moment to solve the password of the encrypted CD that contains the list of Tayyar's foundation.They  find out the name of the girl who will
be used as a courier in a money laundering business organized soon.
Both of them chase the girl.

During this adventure and due to the confidence Levent gained from Nedret, he gets closer to Elif and confesses his love to her. What will be Elif's reaction?

Huseyin doesn't know yet that the USB is in Tayyar's hands.  He is still using it as a winning card and is planning to escape. Tayyar is still bargaining Huseyin despite he has the USB. His plan is to kidnap Hussein and finish him off.

Huseyin starting to suspect Ali's actions, will he learn that Tayyar is deceiving him? Will he manage to escape without being caught by Tayyar?
                  ------------------------------------------------------------------------

Résumé de l’épisode 43

Elif étant en colère perd le contrôle et blesse l'épaule de Huseiyn . Omer arrive au dernier moment, choqué par l'état d’ Elif et il trouve Huseyin  blessé .
L'état d’ Elif est devenue pire. Omer la fait sortir du bureau du Procureur et, tandis qu'il essayait de la soutenir, les nouvelles choquantes viennent de la station de police. Asli a été arrêtée pour le meurtre de sa mère .
Omer sachant que c’ était un accident décide de l’aider .
La seule solution est le  témoignage de Tayyar et trouver les enregistrements de l' l'hôpital
que Tayyar a disculpé ce jour-là.
Quel est  le plan d’ Omer ?
Le plan d' Omer le mettra contre Elif. Ils ont tous les deux réussi  au même temps résoudre le mot de passe pour le CD qui contient la liste de la fondation de Tayyar.Ils ont trouvé le nom de la jeune fille qu'on va
l'utiliser comme un courrier dans une entreprise de blanchiment d'argent organisée bientôt. Tous les deux chassent la jeune fille.

Au cours de cette aventure et en raison de la confiance acquise par Nedret, Levent se rapproche d’Elif et lui avoue son amour . Quelle sera la réaction d’ Elif ?
Huseyin ne sait pas encore que l'USB est dans les mains de Tayyar et il l’utilise toujours  comme une carte gagnante et il a l’intention d’échapper. Tayyar négocie toujours avec Huseyin, malgré qu'il a le USB. Son plan est de kidnapper Huseyin et le tuer.
Huseyin commence à soupçonner les actions d'Ali, il apprendra que Tayyar le trompe ? Il parvient à s’ échapper sans se faire attraper par Tayyar ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας