Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Περίληψη 7ου επεισοδίου "Kara Para Aşk "
H  Elif , πιστεύοντας   ότι επρόκειτο να παραδώσει τα χρήματα και να σώσει την αδελφή της , δεν ακούει τις προειδοποιήσεις του Ομέρ , και ανοίγει την πόρτα , για να βρεθεί αντιμέτωπη  με το νεκρό σώμα  του Sitki . Πιστεύοντας ότι είναι δολοφόνος ,  η Elif παθαίνει σοκ . Ο Ομέρ, προσπαθεί να λύσει την υπόθεση  και συνεχίζει να στηρίζει την  Elif με την παρουσία του . Η Elif ,μην έχοντας κανέναν άλλον να στραφεί  με τα μυστικά της , στρέφεται στον  Omer για  να την υποστηρίξει . Ενώ  η Elif έχει σχεδόν
παραιτηθεί από την προσπάθεια   να βρει την  αδελφή της , ο Ομέρ ανακαλύπτει  κάτι που αλλάζει τα πάντα . Ο δρόμος για την εύρεση  της Nilufer είναι έτοιμος να ανοίξει και πάλι .Ο  Omer και  η Elif , φωτογραφήθηκαν από τους δημοσιογράφους και τους παπαράτσι κατά τη διάρκεια του πάρτι  της εταιρείας ,  και αυτό έγινε η  μεγάλη είδηση ​​της επόμενης ημέρας σε όλες τις εφημερίδες . Αυτό προκαλεί  και στους δύο τους απροσδόκητο πρόβλημα και απειλεί να τους μπλέξει  κατά τη διάρκεια των ερευνών τους .Ο  Tayar υποπτεύεται τον  Omer μετά από αυτά που του είπε η  Pinar . Πρέπει αμέσως να ανακαλύψει ποιος είναι ο Ομέρ και τις προθέσεις του . Κάνει μια προσφορά στον Ομέρ την οποία ο Ομέρ δεν μπορεί να αρνηθεί . Ο Mert , στο  μεταξύ , που υποφέρει  από την  αγάπη του για τη Nilufer, τηλεφωνεί στη Zerrin . Η  ιστορία του  Mert  που ακούει ,προκαλεί σοκ και οργή στη Zerrin,  και την αναγκάζει  να πάρει  μια απόφαση που  τους φέρνει όλους σε δύσκολη θέση.

              ------------------------------------------------------------------------------------------

Kara Para Ask Episode 7 Summary:Elif, thinking  that she was going to deliver the money and rescue her sister, doesn’t listen to Omer’s warnings, and opens the door, only to be confronted with Sitki’s dead body. Believing that she is a killer, Elif goes into shock. Omer, trying to solve the case continues to provide support to Elif by his presence. Elif, with no one else to turn to with her secret, turns to Omer for support. While Elif has almost given up on finding her sister, the clue that Omer discovers changes everything. The path to finding Nilufer is about to open up again. Omer and Elif, photographed by the journalists and paparazzi during the party held at the company, become the next day’s big news in all the papers. This causes both of them unexpected trouble and threatens to entangle them during their investigations. Tayar becomes suspicious of Omer after listening to Pinar. He must immediately discover who Omer is and his intentions. He makes an offer to Omer that Omer can’t refuse. Mert, meanwhile, suffering from pangs of unrequited love, calls on Zerrin. Hearing Mert’s story causes Zerrin to go into shock and become enraged, forcing her to make a decision that puts everyone into difficulty.

                --------------------------------------------------------------------------------------------

Kara Para Αsk  Episode 7 Résumé :

Elif , pensant qu'elle allait livrer l'argent et sauver sa sœur , n'écoute pas les avertissements d’Omer , et ouvre la porte , seulement pour être confronté avec le cadavre de Sitki . Estimant qu'elle est un assassin, Elif va en état de choc. Omer, en essayant de résoudre l'affaire continue de soutenir  Elif par sa présence. Elif , qui n’a personne d'autre à se tourner avec ses  secrets , elle se tourne vers Omer pour la  soutenir. Elif a presque renoncé à trouver sa sœur,  mais ce  qu’Omer découvre change tout. Le chemin pour trouver Nilufer est sur ​​le point d’ouvrir à nouveau. Omer et Elif , photographiés  par les journalistes et  les paparazzi au cours de la fête organisée à la société , deviennent de grandes nouvelles du lendemain dans tous les journaux . Cela provoque  à tous les deux des problèmes inattendus et menace de les enchevêtrer au cours de leurs enquêtes. Tayar devient suspect d’Omer après avoir écouté Pinar . Il doit immédiatement découvrir qui est Omer et ses intentions. Il a fait une offre pour Omer. Omer ne peut pas refuser  cette offre. Mert , quant à lui , souffre de douleurs de l'amour non partagé , appelle Zerrin . Entendu l'histoire de Mert provoque à Zerrin un  choc et elle  devient  enragée, la forçant à prendre une décision qui met tout le monde en difficulté.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας