Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Η Tuba Büyüküstün μιλάει για το Kara Para Ask.


Η Tuba Büyüküstün μίλησε στην Sabah!


Δ : Σε μια συνέντευξη είπες ότι η χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών έχει μεγάλη σημασία. Αυτή υπάρχει ανάμεσα σε σένα και τον Engin Akyürek;

Τ : Μπήκα στην σειρά όταν τα γυρίσματα είχαν ήδη ξεκινήσει. Του Engin οι σκηνές τελείωναν εκείνη την εποχή. Κάνουμε μαζί γυρίσματα για περίπου 2 εβδομάδες. 
Πάμε καλά.

Δ : Από το trailer φαίνεται πως υπάρχει μια αρμονία μεταξύ σας.

Τ :Ευχαριστώ, κι εμείς το βλέπουμε και το νιώθουμε.

Δ : Τι είναι το Kara Para Ask?


Τ : Mια συναρπαστική και περίπλοκη ιστορία αγάπης. Μου άρεσε το σενάριο και το διάβασα με περιέργεια. Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά τέτοια ενδιαφέροντα

 σενάρια. 

Δ : Πώς άρχισε η επαφή σου  με το έργο;

Τ : Διάβασα το σενάριο μεταξύ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, όταν η παραγωγή είχε ως στόχο να ξεκινήσει. Ήθελα να έχω χρόνο για την οικογένειά μου 
και να χαλαρώσω. Δεν αισθανόμουν έτοιμη, αλλά ορισμένα μέρη του σεναρίου έμειναν στο μυαλό μου. Οι μήνες πέρασαν 
και συναντηθήκαμε για το έργο αυτό και πάλι. Είχα την ευκαιρία να ξεκουραστώ και να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Και τα γυρίσματα άρχισαν.

Δ : Τι είδους άνθρωπος είναι ο χαρακτήρας που παίζεις; 

Τ : Είναι από μια ανώτερη κοινωνική τάξη , η Elif είναι το μεσαίο παιδί της οικογένειας. Η οικογένεια της είναι περήφανη γι 'αυτήν. Έχει το δικό της μαγαζί κοσμημάτων στη Ρώμη. Οι γονείς και οι αδελφές της την επισκέπτονται εκεί. Είναι η αδυναμία του μπαμπά. Όλοι είναι πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Η ιστορία αρχίζει όταν έρχεται στην Κωνσταντινούπολη για να δει την οικογένειά της στα γενέθλιά της. Είναι μια ιστορία αγάπης, αλλά διαφορετική από τις κλασικές ιστορίες αγάπης που ξέρουμε.

Δ : Υπάρχει μια φράση στο τρέιλερ «Μπορείτε να εμπιστευτείτε όλους, μέχρι το πρώτο ψέμα». Πώς αυτή η πρόταση αντικατοπτρίζει την ιστορία; 

Τ : Η Elif πιστεύει ότι έχει μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Η μητέρα της, Zerin, μια κυριαρχική γυναίκα, προσπαθεί να κρατήσει την οικογένεια δεμένη και 
ευτυχισμένη, όπως στα όνειρα της. Ακόμα και ζώντας στο εξωτερικό μακριά από τις αδελφές της , η Elif είναι αυτή που κρατάει τη ισορροπία της οικογένειας.
 Όλοι είναι περήφανοι γι 'αυτήν , είναι η αδυναμία του μπαμπά ...
Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική και η Elif θα πληγωθεί πολύ όταν μάθει πράγματα που δεν ήξερε ως τώρα. . Θα γνωρίσει τα άλλα πρόσωπα 
ανθρώπων που εμπιστευόταν , άνθρωποι που ήξερε, ζουν άλλες ζωές . Ο μόνος που θα εμπιστευθεί θα είναι ο Ömer που γνώρισε πρόσφατα .Αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο Elif , αλλά όλους τους χαρακτήρες .

Δ : Τι κάνει την ιστορία αγάπης  Elif - Ömer διαφορετική;

Τ : "Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι την σημερινή εποχή δεν υπάρχει μαγεία πια. Όμως όταν δυο ψυχές που ταιριάζουν βρουν η μια την άλλη τότε ο έρωτας γίνεται κάτι ανεπανάληπτο" , είπαν οι σεναριογράφοι .
Με αυτή την έννοια η ιστορία θα είναι διαφορετική . Ζουν πολύ διαφορετικές ζωές , αλλά με ίδιες αξίες. Θα πρέπει να βιώσουν την  απώλεια των αγαπημένων τους .
 Θα συμβούν πολλά, που δεν τα περιμένουν  και θα πρέπει να αντιδράσουν γρήγορα . 
Ζώντας εντελώς διαφορετικές ζωές , θα περπατήσουν στο ίδιο μονοπάτι και θα νιώσουν το πόνο τον δικό τους και των άλλων. Η σχέση τους θα τραβήξει αυτή την πορεία , όπου δεν υπάρχει κανείς να εμπιστευθούν και με  δραματικές εξελίξεις .
Νομίζω ότι το κοινό θα ενθουσιαστεί.

                              -------------------------------------------------


In an interview you said that the chemistry between the leading actors is very important. Does it exist between you and Engin Akyürek?

I came in the project when the shootings have already been started. Engin' scenes were finished at that time. We are filming together since two weeks.
 it's going well.
From the trailer s it looks like there is harmony.
Thanks. We also thing and feel this way.
What's KPA?
Fascinating and complicated love story. I loved the script and red it with curiosity. Nowadays there are not much such interesting scenarios to read.
How did you get involved with the project?
When I read the script in October - November when the production was meant to start. I wanted to have time for my family and to relax. 
I didn't feel ready but some parts of scenario stayed in my mind. Months passed, and we met for this project again.
I had a chance to rest and to spend time with my family. And the shootings began.
What kind of a person is the character you portray?
She is from an upper class family, Elif is the middle child. Family is proud of her. She has her own jewelry shop in Rome.
Her parents and sisters go visit her. She is the daddy darling. They are very attached to each other. The story begins 
when she comes to istanbul to see her family at her Bday.
It's a love story, but different from the classic love stories we know.
There is a sentence in the trailer "You can trust everyone until the first lie". How this sentence reflects the story?
Elif things they are very happy family. Her mother, Zerin is dominant character, trying to keep family together and 
in perfect state, like in her dreams.
Elif even leaving abroad from her sisters is the one to keep balance in the family. Her family is proud of her, she is her fathers darling...
But the reality is different and Elif will be hurt when she learns things she didn't know. She will getting to know different faces 
of the people she has been trusting. people she trusted lead different lives. The only one she will trust will be Ömer who she newly got know.
The sentence will not only affect Elif but all the characters.
What makes Elif-Ömer love story different?
With the time the magic of love doesn't grow, soul mates find each other, and it becomes a legend, said writers. 
In this sense E&O will be different. They live very different lives but with similar values. They have to deal with loss of the loved ones.
 Events will happen very different to what they except and they will have to react fast. Living completely different lives, the will step on common path,
 dealing with their own and the others pain. Their relationship will be build on this path, where there is no one to trust, exploring each others dramatic developments.

I think the audience will get involved with excitement in this.                                   ---------------------------------------------


Tuba a donné  une interview aujourd’hui au journal « Sabah » .Voici les extraits qui concernent « Kara Para Ask ».
Dans une interview , vous avez dit que la chimie entre les acteurs principaux est très importante . Existe t-il entre vous et Engin Akyürek ?
Je suis venue dans le projet lorsque le tournage avait  déjà  commencé . Les scènes d’Engin  ont été achevées  à ce moment-là .  Nous sommes en train de filmer ensemble depuis deux semaines. ça se passe  bien .
Des bandes-annonces il semble qu'il y ait harmonie .
Merci . Nous nous sentons aussi  de cette façon.
Qu'est-ce que c’est «  Kara Para Ask » ?
Une histoire d'amour fascinante et  complexe .  J'ai adoré le script et je l’ai lu  avec curiosité . Aujourd'hui, il ya pas beaucoup de scénarios intéressants à lire.
Comment  avez-vous impliqué dans le projet ?
Quand j'ai lu le scénario en octobre - novembre lorsque la production était destinée à  démarrer ,je voulais avoir du temps pour ma famille et pour me  détendre  . Je ne me sentais pas prête, mais certaines parties du scénario  sont restées  dans mon esprit . Les mois ont  passé   , et nous nous sommes  rencontrés  pour ce projet de  nouveau . J'ai eu la chance de me reposer et de passer du temps avec ma famille . Et le tournage a commencé  .
Quel genre de personne est le personnage que vous incarnez ?
Elle est issue d'une famille de la classe supérieure ,  Elif est le deuxième  enfant de la famille. La famille est fière d'elle. Elle a son propre magasin de bijoux à Rome .
Ses parents et ses sœurs lui y rendent visite. Elle est la chouchoute  du papa . Ils sont très attachés  l’un à  l’ autre. L'histoire commence quand elle vient à Istanbul pour voir sa famille à son anniversaire .
C'est une histoire d'amour , mais différente  des histoires d'amour classiques que nous connaissons.
Il ya une phrase dans la bande-annonce.  " Vous pouvez faire confiance à tous jusqu'au premier mensonge " . Comment cette phrase reflète l'histoire ?
Elif pense qu’ ils sont  une famille très heureuse . Sa mère , Zerrin est un  caractère dominant , en essayant de garder la famille ensemble et en parfait état , comme dans ses rêves .
Elif même si elle vit  à l'étranger ,loin de ses sœurs est  celle qui  garde l'équilibre dans la famille . Sa famille est fière d'elle, elle est l’aimée de son père...
Mais la réalité est différente et Elif sera blessée  quand elle apprend des choses qu'elle ne connaissait pas . Elle connaîtra les différents visages des gens  à qui  elle a fait confiance . Ces personnes avaient des  vies  différentes . Le seul  à qui elle fera confiance sera Ömer qui elle vient de connaître.
Tout  ça influencera Elif mais tous les autres  personnages aussi.
Qu’est-ce qui rend  l’histoire  d’Elif et d’ Ömer  une histoire d'amour différente ?

« Les gens pensent que les amours  des temps modernes ne sont plus magiques . Toutefois, lorsque deux âmes sœurs trouvent l’une l’autre , l'amour se transforme en légende .», ont déclaré les  scénaristes . En ce sens, Elif et  Omer  seront  différents. Ils vivent des vies très différentes , mais avec des valeurs similaires . Ils doivent faire face à la perte de leurs proches. Les  événements qui se passeront sont très différents  de ce qu'ils attendent  et ils devront réagir rapidement . Ils ont  des vies complètement différentes , ils marcheront sur un  chemin commun , portant sur leur propre  douleur et la douleur des autres. Leur relation sera construite  sur ce chemin , où il n'y a personne à faire  confiance, ils vont découvrir  l’ un de l’ autre des  développements dramatiques .


http://www.sabah.com.tr/Pazar/2014/03/09/isimin-hayatimin-onune-gecmesine-izin-vermiyorum?paging=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας