Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Περίληψη 18ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)


Ömer φτάνει στην πόρτα του Tayyar !
Μετά την παραδοχή της αγάπης του στην Elif, ο Ömer είναι  έκπληκτος από την αντίδραση της . Ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά που του λέει Elif και το πώς συμπεριφέρεται  και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η πραγματική  αιτία για τη συμπεριφορά της. Θα μάθει ο Ömer  ποιός είναι ο λόγος για όλα αυτά;
Ο Hüseyin τρελαίνεται όταν μαθαίνει το  σχέδιο του Tayyer . Ο Tayyar και ο Αλί προσπαθούν να τον πείσουν να παίξει με το μέλλον του Ömer, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ο Hüseyin που δεν θέλει να κάνουν άλλο κακό στον Ömer , έτσι λέει στον Tayyar ότι δεν θα τον βοηθήσει και ότι αυτή τη φορά θα είναι στο πλευρό του αδελφού του και θα αγωνιστεί μαζί του. Ο Tayyar δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει να συμβεί αυτό. Θα  είναι σε θέση ο Hüseyin να σταματήσει το σχέδιο που έχουν στο
νου τους ο Tayyar και ο Ali;
Ο Ömer δεν έχει  πρόθεση να συνεχίσει να κυνηγάει τον Tayyar, τον περιμένει υπομονετικά να κάνει ένα λάθος, και συνεχίζει την έρευνα.Ο  Ömer ανακαλύπτει κάτι που τον ενθουσιάζει και θέλει να ανακρίνει τον Tayyar. Για να το πετύχει αυτό, πηγαίνει στον εισαγγελέα και ζητά να εκδοθεί ένταλμα για τον Tayyar. Θα καταφέρει ο Ömer να βγάλει το ένταλμα; Θα μπορέσει ο Ομέρ να συλλάβει τον Tayyar και να τον οδηγήσει σε ανάκριση;
Ο Metin που γνώρισε την Nilüfer στη μητέρα του και που θέλει θρησκευτικό γάμο μαζί απογοητεύεται από την αντίδραση της Nilüfer . Η Nilüfer, που  δεν γνωρίζει τον Metin αρκετά καλά απορρίπτει την πρότασή του. Θα καταφέρει ο Metin να πείσει την Nilüfer;

                               ----------------------------------------------

Ömer is leaning on Tayyar's door!
After declaring his love for Elif; Ömer is very surprised by the reaction he gets from her. He does not believe what Elif is saying and how she is behaving, and tries to figure out what is the true underlying reason for her behavior. Will Ömer learn the reason for her behavior?
Hüseyin goes made when he learns of Tayyer's plan. Tayyar and Ali try to convince him to play with Ömer's future, but they are unsuccessful. Hüseyin does not want Ömer to be harmed any more, so he tells Tayyar that he will not help him, and that this time he is going to be by his brother's side and will fight along with him. Tayyar has no intentions of allowing this to happen. Will Hüseyin be able to break the plan put forth by Tayyar and Ali?
Ömer has no intentions of continuing to chase down Tayyar, he waits patiently for him to make a mistake, and continues to investigate. Ömer gets very excited with what he discovers and he wants to question Tayyar. In order to accomplish this, he goes to the prosecutor and asks for a warrant to be issued for Tayyar. Will Ömer be able to obtain this warrant? Will Ömer be able to arrest Tayyar and bring him in to custody and questioning?
Metin who has introduced Nilüfer to his mother, and who wants to have a religious marriage ceremony performed is disappointed by Nilüfer's reaction. Nilüfer who obviously does not know Metin well enough has rejected his proposal. Will Metin be able to convince Nilüfer?

                               ---------------------------------------------
Ömer s'appuie sur la porte de Tayyar! Après avoir déclaré son amour à Elif,Ömer est très surpris par la réaction qu'il reçoit d’elle. Il ne croit pas ce que lui dit Elif ni comment elle se comporte, et il essaie de comprendre quelle est la vraie raison profonde de son comportement. Ömer va-t-il apprendre la raison de son comportement? Hüseyin se rend fou quand il apprend le plan de Tayyar. Tayyar et Ali tentent de le convaincre de jouer avec l'avenir d’ Ömer, mais ils ont échoué. Hüseyin ne veut plus qu’ Ömer soit encore blessé, donc il dit à Tayyar qu'il ne l'aidera pas, et que cette fois il va être à côté de son frère et se battra avec lui. Tayyar n'a pas l'intention de permettre que cela se produise. Hüseyin sera en mesure de briser le plan mis de l'avant par Tayyar et Ali? Ömer n'a pas l'intention de continuer à pourchasser Tayyar, il attend patiemment pour lui de faire une erreur, et continue d'enquêter. Ömer devient très excité par ce qu'il découvre et il veut interroger Tayyar. Pour le faire, il va au procureur et demande qu’un mandat soit délivré pour Tayyar. Ömer va-t-il être en mesure d'obtenir ce mandat? Omer va-t-il pouvoir arrêter Tayyar et l’apporter en détention et l’interroger? Metin qui a présenté Nilüfer à sa mère, et qui veut avoir une cérémonie de mariage religieux est déçu par la réaction de Nilüfer. Nilüfer qui ne sait évidemment pas Metin assez bien a rejeté sa proposition. Metin pourra –t-il convaincre Nilüfer?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας