Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Περίληψη 16ου επεισοδίου "Kara Para Ask" (Διαμάντια και έρωτας)
O Sami έχει παρατηρήσει την αδυναμία του Ομέρ προς την Elif και τον προειδοποιεί για τελευταία φορά να μείνει μακριά της. Άλλιώς ο Sami  θα αποκλείσει τον Omer από την επιχείρηση  και θα συνεχίσει χωρίς αυτόν Omer ακούει τον Sami και συνεχίζει να κρατά αποστάσεις από την  Elif.

Η Elif αισθάνεται συντετριμμένη να  βλέπει τον Omer κάθε μέρα, και  είναι κουρασμένη να παρακαλάει για  αγάπη. Θα είναι σε θέση ο Ομέρ και η Ελίφ παρά την αγάπη τους να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλο;

Η Elvan είναι λυπημένη  να βλέπει  την  κατάστασητου Ομέρ και της Ελίφ και  ζητά από τους Pelin και
Arda  βοήθεια. Θα παίξουν ένα παιχνίδι που μπορεί να φέρει τους Omer και  Elif  κοντά
.

Η Pelin και  ο Arda  δεν γνωρίζουν ότι το σχέδιο αυτό βάζει  σε κίνδυνο την επιχείρηση.

Ο Tayyar είναι έτοιμος να πάρει την Pinar από το νοσοκομείο και να  την κλειδώσει στο σπίτι.

Ο Omer είναι σίγουρος για την εμπλοκή του T
ayar στο θάνατο του  Taner και  μαθαίνει ότι  η Pinar έμεινε  εγκαταλελειμένη στο σκάφος για να πεθάνει.

Αντιλαμβάνεται  ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθόδους για να πιάσει  τον Tayyar. Ο Omer θα καταφέρει να εκτελέσει το σχέδιο του που θα σοκάρει  τον Tayyar;

Ο Hüseyin πηγαίνει να επισκεφθεί την ερωμένη  του και τον γιο του  και ελέγχει το χώρο όπου βρίσκονται τα διαμάντια. Τα διαμάντια φαίνεται δύσκολο να βρεθούν. Θα βρει τα διαμάντια και πάλι;

              --------------------------------------------------------------

Summary episode 16
Sami is noticing Omer's weakness towards Elif and warns for him last time to stay away from her. Otherwise he will exclude Omer from the operation and will continue without him. Omer listens to Sami and in sake saving Elif keeps distance.
Elif feels devastated facing Omer every day; she is tired of begging for love. Will E&O despite their love be able to stay away from each other?
Elvan is sad to see Omer &Elif’s condition, asks Pelin and Arda for help. They will play a game which can bring Omer and Elif together.
Pelin and Arda are unaware that hat this plan jeopardizes the operation.
Tayyar is about to get Pinar outta hospital and lock her at home.
Omer is very sure that Taner is killed by Tayyar and he finds out that Pinar was left for dead in a boat while investigating the incident. He realizes that he needs to use different tactics to catch Tayyar. Will Omer be able to execute his plan that will shock Tayyar?
Hüseyin goes to visit his lover and his son and checks the place where diamonds are. The diamonds seem hard to find. : Will he find the diamonds again?
             ----------------------------------------------------------------------


Résumé de l’épisode 16
Sami qui  remarque encore une fois  la faiblesse d’Omer vers Elif met en garde Omer pour  la dernière fois à rester loin d'elle. Sinon, il exclura Omer de l'opération et continuera sans lui. Omer écoute Sami et pour sauver Elif maintient distant.
Elif se sent dévastée  de facer  Omer tous les jours; elle est fatiguée d’attendre une réaction de sa part. Malgré leur amour réciproque vont-ils réussir à se tenir distant l’un de l’autre ?  
Elvan  qui est triste de voir Omer et l'état d’Elif, demande à  Pelin et Arda de l'aide. Ils vont jouer un jeu qui peut apporter Omer et Elif ensemble.
Pelin et  Arda ne savent pas que ce plan met en danger l’opération.
Tayyar fait sortir  Pinar de l’hôpital et l'enferme à la maison.
Omer est très sûr que Taner est tué par Tayyar et il découvre que Pinar a été laissée pour mourir dans un bateau alors qu'il enquêtait sur l'incident. Il se rend compte qu'il a besoin d'utiliser des tactiques différentes pour attraper Tayyar. Omer sera en mesure d'exécuter son plan qui va choquer Tayyar?

Huseyin découvre que les diamants ne sont pas  à l’endroit où il les a laisses lorsqu’il se rend visite à son fils et à sa copine. Va-t-il   les retrouver ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας