Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Περίληψη 54ου (τελευταίου) επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)H Eλίφ και ο Ομέρ που βρήκαν την αγνή αγάπη ο ένας στον άλλον αφού πέρασαν τόσα άσχημα γεγονότα και συνδέθηκαν με άφθαρτους δεσμούς  χώρισαν μετά την ξαφνική αναχώρηση της Ελίφ. Η Ελίφ πιστεύει ότι θα υπάρχουν και άλλοι Ταγιάρ στη ζωή του Ομέρ και η ζωή του Ομέρ θα κινδυνεύει πάντα όσο δουλεύει σαν αστυνομικός. Κατάλαβε ότι δεν θα μπορέσει να τον κάνει να αλλάξει γνώμη και για αυτό έφυγε. Ο Ομέρ είναι πολύ
αναστατωμένος με την Ελίφ που έφυγε χωρίς εξηγήσεις και πιστεύει ότι είναι πολύ εγωιστικό εκ μέρους της Ελίφ να θέλει από αυτόν να παρατήσει τη δουλειά του. Η Ελίφ και ο Ομέρ που πέρασαν τόσα μαζί δεν μπόρεσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα.

Ο Άρντα και η Πελίν δεν θέλουν αυτή η αγάπη να τελειώσει έτσι. Αναγκάζουν τον Ομέρ να βρει την Ελίφ και να πάει μαζί της. Ο Ομέρ είναι καταρρακωμένος και πολύ θυμωμένος γιατί πίστευε ότι η Ελίφ δεν θα ήθελε ποτέ μια ζωή χωρίς αυτόν. Αντί να ψάξει να την βρει, προτιμά να σεβαστεί την απόφαση της. Εάν η Ελίφ μπορεί να ονειρευτεί μια ζωή χωρίς αυτόν, τότε δεν θα την σταματήσει. Θα αφιερωθεί σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: στη δουλειά του.

Η Ελίφ πάει σε μια παραλιακή πόλη που δεν είχε επισκεφτεί ποτέ ξανά για να χτίσει από την αρχή μια καινούργια ζωή. Αυτή η πόλη όπου βρήκε καταφύγιο με τους πόνους της και τα βάσανα της θα την αγκαλιάσει και θα την κάνει να αισθανθεί καλύτερα. Περίμενε τον Ομέρ να πάει  για μήνες αλλά ο Ομέρ δεν πήγε. Η Ελίφ έχει μια καινούργια ζωή τώρα αν και υπάρχει κάτι που λείπει από τη ζωή της. Προσπαθεί να είναι ευτυχισμένη με την απλή ζωή της.

Δυστυχώς αυτές οι παρεξηγήσεις μπορεί να είναι η αιτία που θα προκαλέσουν το τέλος αυτής της ατελείωτης αγάπης. Τι θα συμβεί στο τέλος με την ιστορία της Ελίφ και του Ομέρ; Αγάπη άνευ όρων ή αιώνιος χωρισμός;
                          ------------------------------------------------------------------------


54th episode summary
Elif and Omer who found the pure love in each other after going through a lot of bad incidents and who believed that they were attached to each other with indestructible ties has been separated after Elif’s sudden departure. Elif thinks that there will be more Tayyars and Omer’s life will always be in danger as long as Omer works as a police officer. She has realized that she won’t be able to change his mind and therefore, left. Omer is very upset that Elif left without any explanation and thinks that it is very selfish of Elif to want him to quit his job. Elif and Omer who went through many things together haven’t been able to solve this problem.
Arda and Pelin don’t want this big love to end like that. They force Omer to find Elif and go after her. Omer has broken down and is very angry because he thought that Elif would never want a life without him. Instead of searching for her, he prefers to respect her decision. If Elif can dream a life without him then he won’t stop her. He will dedicate himself to the best thing he does: his job.
Elif goes to a coastal town that she had never visited before to build a new life from scratch. This town which she took shelter in with her pains and sufferings will embrace her and make her feel better. She has been waiting for Omer to come and find her for months but Omer hasn’t come. Elif has a new life now even though there is something missing in her life. She tries to be happy with her simple life.
Unfortunately, these misunderstandings are about to cause this endless love to end. What is it going to be at the end of Elif and Omer’s story? Unconditional love or eternal separation?
  (Thanks to EAUFC for English translation) 
                           -----------------------------------------------------------------------

Résumé de l’épisode 54

Elif et Omer qui ont  trouvé l'amour pur l’un à \ l'autre après avoir traversé beaucoup de mauvaises incidents et qui croyaient qu'ils étaient attachés l’ un à l’ autre avec des liens indestructibles ont été séparés après le départ soudain d’ Elif. Elif pense qu'il y aura plus de Tayyars et la vie d’ Omer sera toujours en danger tant qu’Omer travaille  comme agent de police. Elle a réalisé qu'elle ne pourra pas changer son avis et, par conséquent, elle est partie. Omer est très bouleversé qu’Elif l’a laissé sans aucune explication et pense que c’est très égoïste d’ Elif vouloir qu'il quitte son emploi. Elif et Omer qui ont passé beaucoup de choses ensemble n’ont pas pu résoudre ce problème.

Arda et Pelin ne veulent pas que ce grand amour termine comme ça. Ils forcent Omer de  trouver Elif et va après elle. Omer est dévasté  et est très en colère parce qu'il pensait qu’ Elif ne voudrait jamais une vie sans lui. Au lieu de chercher pour elle, il préfère respecter sa décision. Si Elif peut rêver une vie sans lui alors il ne va pas l'arrêter. Il se consacrera à la meilleure chose qu'il fait: son travail.

Elif va à une ville côtière qu'elle n'a jamais visitée avant pour  construire une nouvelle vie à partir de zéro. Cette ville où elle a trouvé refuge avec ses douleurs et souffrances va l'embrasser et la  faire sentir mieux. Elle attend Omer à venir et à la trouver pendant des mois, mais Omer n’est pas venu. Elif a une nouvelle vie maintenant, même si il ya quelque chose qui manque dans sa vie. Elle essaie d'être heureuse avec sa vie simple.

Malheureusement, ces malentendus sont sur le point de faire finir cet amour sans fin .. Quelle va être la fin de l'histoire d’ Elif et  d’Omer? L'amour inconditionnel ou la séparation éternelle?Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας