Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Περίληψη 36ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)O  Omer και ο Serhat συνεχίζουν να παλεύουν. Η Elif αρχίζει να τρέχει με κίνδυνο να πυροβοληθεί. Ο Huseyin σκέφτεται πως αν σκοτώσει την Elif τα περισσότερα από τα προβλήματά του θα τελειώσουν, αλλά δεν τελικά δεν μπορεί να το κάνει.  Ο Huseyin θα ανακαλύψει ότι το στικάκι το βρήκε η Melike.
Ο Huseyin και η Melike θα έχουν έναν  μεγάλο καβγά. Μετά από αυτόν τον καβγά, η Melike αναστατώνεται πολύ με τον Huseyin. Αρχίζει να ψάχνει τα πράγματα του Huseyin και θα βρει κάτι νέο κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας. Πού θα οδηγήσει αυτή η διεύθυνση την Melike;  Και τι θα κάνει μετά από αυτά που θα δει;
Η Nilufer κατόρθωνει να κρυφτεί πριν μπει ο Tayyar στο γραφείο και θα καταφέρνει να βγει από το γραφείο χωρίς να την καταλάβει. Ο Tayyar  όμως καταλαβαίνει  ότι η Nilufer ήταν στο γραφείο. Θα αρχίσει να ψάχνει τι ήθελε η Nilufer; Θα ανακαλύψει ο Tayyar   τη σύνδεση Nilufer- Omer;

Τώρα ο Omer ξέρει ότι ο Huseyin είναι διεφθαρμένος αστυνομικός, αλλά δεν έχει στοιχεία να το αποκαλύψει. Δεν έχει άλλη υπομονή. Θα σχεδιάσει ένα παιχνίδι για να κάνει τον Huseyin να ομολογήσει. Θα χρησιμοποιήσει τον Serhat σαν δόλωμα. Θα πιαστεί ο Huseyin στην παγίδα του Omer; Θα πιάσει ο Omer τον Huseyin αυτή τη φορά; 
               -------------------------------------------------------------------------------------

Summary 36th episode.

Omer and Serhat continue to fight ,Elif start to running edge getting shot . Huseyin thinking that if he kills Elif most of his trouble will end  for him but he can not do it.

Huseyin will find out that USB cable was  found by Melike. Huseyin and Melike will have big face off. After this confrontation with Huseyin , Melike becomes very upset with Huseyin. Melike will continue search  Huseyin`s stuff and she will find something new during her research. Where will this address take Melike and what will she do with what she sees?

Nilufer was able to hide beforeTayyar enters to room and she will be able to leave the room without Tayyar realizes. But ,Tayyar realizes that Nilufer was in the room. He will start to search what is Nilufer after? Will Tayyar find out the  connection between Omer and Nilufer?

Now, Omer knows that  Huseyin is a dishonest police, but he has no evidence to prove.He has no patience anymore. He will plan a game to make Huseyin confess . He will use Serhat as bait .Will Huseyin get trap in Omers game? Will Omer get capture Huseyin this time?
                   ---------------------------------------------------------------

Résumé de l’ épisode 36

Omer et Serhat continuent  à se battre, Elif commence à courir risquant de se faire tirer dessus. Huseyin pense que s’ il tue Elif la plupart de ses problèmes  finiront, mais il ne pouvait pas le faire.
Huseyin découvrira que le câble USB est  trouvé par Melike. Huseyin et Melike auront une  grande dispute. Après cette confrontation avec Huseyin, Melike devient très en colère contre Huseyin. Melike va continuer à  rechercher les affaires de  Huseyin.  Et elle va trouver quelque chose de très nouveau au cours de sa recherche. Où cette adresse va amener Melike? Et qu’est-ce qu’elle  va faire voyant  ce qu'elle voit?
Nilufer a pu se cacher avant que  Tayyar entre dans la chambre et elle sera en mesure de quitter la chambre sans que  Tayyar se rende compte.  Mais, Tayyar comprend que  Nilufer était dans le bureau. Il va commencer à rechercher de quoi  Nilufer recherchait.  Tayyar va savoir  la connexion entre Omer et Nilufer?
Maintenant, Omer sait que  Huseyin est un policier malhonnête, mais il n'a aucune preuve.Et il  n'a plus  de patience. Il planifiera un jeu pour faire Huseyin  avouer. Il va utiliser comme appât Serhat . Huseyin va tomber dans la  piège d’Omer? Omer va obtenir à capturer Huseyin cette fois ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας