Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Περίληψη 35ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)O Omer σώζει τον Yagiz, αλλά ο  Serhat θέλει να ανταλλάξει το αγόρι με την  Elif. Η πρόταση αυτή τρελαίνει τον Omer.  Υποψιάζεται ότι ο Tayyar είναι πίσω από αυτό. Πάει και συνομιλεί με τον Huseyin. Θα καταλάβει ο Huseyin ότι ο Omer ξέρει για τη συνεργασία του με τον Tayyar;


Ο Omer δεν έχει στο νου του να δώσει ένα αθώο παιδί στα χέρια του  μανιακού  Serhat. Ψάχνει τρόπο να σώσει την Elif χωρίς την ανταλλαγή  Elif περνάει πολύ  δύσκολες στιγμές. Ο Serhat τηλεφωνεί στον  Omer και επιτρέπει στην Elif να του μιλήσει. Αυτή καταφέρνει να δώσει στον Omer κωδικοποιημένες ενδείξεις για το που είναι. Ο Omer αρχίζει να ψάχνει αμέσως  για αυτήν. Θα σώσει την Elif χωρίς να δώσει πίσω τον  Yagiz;
Ο Huseyin θέλει  να ρίξει στο πηγάδι και το στικάκι , αλλά δεν μπορεί να το βρει. Εν τω μεταξύ η  Melike προσπαθεί να μάθει τι είναι το στικάκι. Παρά την πίεση του Huseyin, εκείνη δεν τον αφήνει να  καταλάβει  ότι έχει το στικάκι. Μετά από μια συζήτηση με τον  Tayyar ο Huseyin καταλαβαίνει ότι έχει στριμωχτεί  Tayyar πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι να πεθάνει η  Elif. Αν η  Elif πεθάνει  ενώ είναι στα χέρια του  Serhat, ο  Omer δεν θα μπορεί να τους κατηγορήσει και θα κυνηγήσει τον  Serhat. Έτσι, αυτό θα είναι η σωτηρία τους. Θα ακούσει ο Huseyin τον Tayyar; Θα σκοτώσει την  Elif;
               -----------------------------------------------------------------------------------
Summary 35th episode
Omer saves Yagiz, but Serhat wants to exchange the boy with Elif. That proposal makes Omer go mad. He suspects Tayyar being behind this. He goes and talks with Huseyin. Will Huseyin understand that Omer knows about his collaboration with Tayyar?

Omer has not in mind to give an innocent child into maniac Serhat hands. He searches ways to save Elif without the exchange. Elif goes through hard times. Serhat call Omer and let Elif talk to him. She manages to give Omer coded clues where she is. He starts to search for her right away. Will he save Elif without giving in Yagiz?

Huseyin wants to throw in the well the flash stick but he can't find it. Meanwhile Melike tries to learn what's in the memory stick. Despite Huseyin's pressure, she doesn't let him know that she has the flash stick. After a talk with Tayyar, Huseyin understands that he is cornered. Tayyar thinks that the only way is Elif being dead. If Elif dies while being with Serhat, Omer will not accuse them and will go after Serhat. So, that will be their salvation. Will Huseyin listen to Tayyar? Will he kill Elif?
            ---------------------------------------------------------------------------------------

Résumé de l’épisode 35
Omer sauve Yagiz, mais Serhat veut échanger le garçon avec Elif. Cette proposition fait Omer devenir fou. Il soupçonne que Tayyar est derrière tout cela. Il va et il  parle avec Huseyin. Huseyin va comprendre qu’ Omer connaît sa collaboration avec Tayyar?

Omer n'a pas à l'esprit de donner un enfant innocent dans les mains du maniaque  Serhat. Il cherche des façons de sauver Elif sans échange. Elif passe des moments difficiles. Serhat appelle Omer et laissez Elif lui parler. Elle parvient à donner  à Omer  des indices codées  où elle se trouve . Il commence à chercher pour elle tout de suite. Va-t- sauver Elif sans céder Yagiz?

Huseyin veut jeter dans le puits l’USB, mais il ne peut pas la trouver. Pendant ce temps Melike essaie d'apprendre ce que c’est  est dans USB. Malgré la pression de Huseyin, elle ne le laisse pas savoir qu'elle a l’USB. Après un entretien avec Tayyar, Huseyin comprend qu'il est acculé. Tayyar pense que la seule façon est la  mort d’Elif. Si Elif meurt tout en étant avec Serhat, Omer ne va pas les accuser et ira après Serhat. Donc, ce sera leur salut. Huseyin va écouter Tayyar? Il va  tuer Elif?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας