Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Περίληψη 34ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)


H Elif είναι συγκλονισμένη βλέποντας την Ipek με τον Nevzat (έναν από τους άνδρες του Tayyar ) . Ο Nevzat είπε ψέματα στην Ipek και δεν της φέρνει το παιδί της. Την ώρα που προσπαθεί να σκοτώσει την  Ipek, η Elif ρισκάροντας τα πάντα και βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή της, σώζει την Ipek. Μετά από όλα όσα έγιναν, η ομάδα μαθαίνει ότι η Ipek έπρεπε να τους  προδώσει για να σώσει το παιδί της. Τώρα πρέπει όλοι να μαζέψουν στοιχεία για να βρουν τον γιο της. Ο Omer κανονίζει
τα πάντα και μοιράζει τα καθήκοντα μεταξύ τους. Ο Ομέρ θα καταφέρει να σώσει το παιδί;
Ενώ ο Ομέρ παρακολουθεί την συνάντηση Metin - Nilufer, δέχεται  μια κλήση και να αναγκάζεται  να φύγει  την ίδια στιγμή. Λέει στην Nilufer ότι το σχέδιο άλλαξε και την βάζει σ' ένα ταξί. Η Νilufer θέλει να ξεγελάσουν τον Metin περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, αλλά o Ομέρ την εμποδίζει .Στο μεταξύ ο Μetin ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη για την Nilufer.Μαντέψτε τι είναι αυτή η έκπληξη  και αν η Nilufer πάει σ' αυτήν.
Η Nedret είναι αποφασισμένη να χωρίσει τον Omer και την Elif. Aνακαλύπτει ότι υπάρχει μια παλαιότερη εξέταση DNA αλλά δεν μπορεί να την βρει. Ζητά τη βοήθεια του Hussein. Θα καταφέρει ο Hussein να βρει την εξέταση DNA και να αποδείξει ποιός είναι ο πατέρας του παιδιού;

                      ---------------------------------------
Elif is shocked to see Ipek and Nevzat together. Furthermore, Nevzat has tricked Ipek and hasn’t brought his son. He is about to kill Ipek. Endangering her own life, Elif saves Ipek. The team finds out that Ipek was threatened because of her son and therefore, she betrayed. Now, they have get their evidence back and rescue the kid. Omer organizes everybody to work on the case. Will Omer find the evidence and rescue Ipek’s son? Omer who waits to see Nilufer and Metin’s meeting has to leave because of a sudden phone call he gets. While leaving, he tells Nilufer that the plan has changed and helps her to get into a cab to take her home. Nilufer really wants to play Metin a trick but Omer has prevented her from doing that. Meanwhile Metin prepares a big surprise for her. What can that surprise be? Will Nilufer go to Metin? Meanwhile, Nedret is very determined to separate Elif and Omer. She investigates if Ipek’s son is from Omer. She finds out that there was a DNA test done before but she can’t get the report. She wants Huseyin to help her. Will Huseyin be able to get the DNA report? Will Nedret and Huseyin be able to find out who the real father is?

                          ---------------------------
Résumé de l'épisode 34
Elif est choquée de voir Ipek et Nevzat ensemble. En outre, Nevzat a trompé Ipek et n'a pas apporté son fils. Il est sur le point de tuer Ipek. Mettant en danger sa propre vie, Elif sauve Ipek. L'équipe découvre qu’ Ipek a été menacée en raison de son fils et, par conséquent, elle a trahi. Maintenant, ils veulent obtenir leurs preuves de retour et sauver l'enfant. Omer organise tout le monde à travailler sur l'affaire. Omer va trouver les preuves etsauver le fils d’ Ipek? Omer qui attend de voir la rencontre de Nilufer et de Metin doit quitter en raison d'un coup d’ appel téléphonique qu’ il reçoit. En partant, il dit à Nilufer que le plan a changé et l'aide à entrer dans un taxi pour la ramener chez elle. Nilufer veut vraiment jouer Metin un truc, mais Omer l'a empêchée de le faire. Pendant ce temps Metin prépare une grande surprise pour elle. Quelle peut être la surprise ? Nilufer va aller à Metin? Pendant ce temps, Nedret est très déterminée à séparer Elif et Omer. Elle examine si le fils d’ Ipek est d’Omer. Elle découvre qu'il y avait un test ADN fait avant mais elle ne peut pas obtenir le rapport. Elle veut Huseyin pour l'aider. Huseyin sera en mesure d'obtenir le rapport d'ADN? Nedret et Huseyin seront en mesure de savoir qui est le vrai père ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας