Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Περίληψη 22ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)


Η Elif και  ο Ομέρ, που πείθουν τελικά την Nilufer να παγιδεύσει τον Metin, ετοιμάζονται για την επιχείρηση. Ο Omer, που σκέφτεται τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, δεν ξέρει για το καρφί που υπάρχει στο στενό κύκλο του. Ο Metin καταφέρνει να ξεφύγει από τον Ομέρ, αλλά πιάνεται από τους άνδρες του Tayyar.
Ο Ομέρ, ο οποίος αποτυγχάνει να πιάσει τον Metin, δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Θα καταφέρει ο Ομέρ  να πιάσει τον Μετίν;
Ο Huseyin συνεχίζει να βοηθά τον Tayyar. Κινείται με μεγάλη προσοχή , αφού γνωρίζει ότι ο Sami ψάχνει τον καταδότη στο Ανθρωποκτονιών. Κάποιος από την ομάδα αρχίζει να υποψιάζεται  τις συχνές εξαφανίσεις του Huseyin . Ποιος είναι αυτός που
υποψιάζεται το Huseyin; Θα μοιραστεί τις υποψίες του με τον Omer?
Ο Μετίν, ο οποίος πιάστηκε από Tayyar, δεν θέλει να παίζει άλλα παιχνίδια και αποφασίζει να τον αντιμετωπίσει. Λέει στον Tayyar ότι ξέρει πως αυτός είναι ο πατέρας του. Ο  Tayyar, που ποτέ δεν θέλησε να αποδεχθεί αυτό το γεγονός , θα τον συγχωρήσει; Ο  Μετίν θα καταφέρει να ξεφύγει από τον Tayyar;
Η Nilufer, που είναι πολύ θυμωμένη με τον Metin, εξακολουθεί να τον αγαπά και, ως εκ τούτου υποφέρει. Παίρνει τη μεγαλύτερη υποστήριξη από τις αδελφές και τον Ομέρ.Ο  Ομέρ χτίζει  καλές σχέσεις με τις αδελφές Elif, την Asli και την Nilufer.

                                    ---------------------------------------

Elif and Omer who convince Nilufer to entrap Metin gets ready for this. Omer who thinks everything in detail doesn’t know about the snitch in his close circle. Metin succeeds to run away from Omer but is caught by Tayyar’s men.
Omer who fails to catch Metin has no intention of giving up. Will Omer be able to catch Metin?

Huseyin continues to help Tayyar. He tries to play it safe since he knows that Sami is after the snitch in the Homicide Bureau. But, someone in the team starts getting suspicious about Huseyin’s frequent disappearances. Who is the one suspecting Huseyin? And will s/he share his/her suspicion with Omer?

Metin who was caught by Tayyar doesn’t want to play any more games and decides to face him. He tells Tayyar that he knows that he is his father. Will Tayyar who never wants to accept his fact forgive him? Will Metin be able to escape from Tayyar?

Nilufer who is very angry with Metin still loves him and therefore she suffers immensely. She gets the biggest support from her sisters and Omer. Omer starts building good relationships with Elif’s sisters Asli and Nilufer.
(Τhanx EAUFC for the English translation)

                               --------------------------------------

Résumé de l’épisode 22 Elif et Omer qui persuadent Nilufer de piéger Metin se préparent pour cela. Omer qui pense tout en détail ne connaît pas le mouchard dans son entourage proche. Metin réussit à fuir Omer mais il est capturé par les hommes de Tayyar. Omer qui ne parvient pas à attraper Metin n'a pas l'intention d'abandonner. Omer va être capable d'attraper Metin? Huseyin continue d'aider Tayyar. Il croit qu’il joue en sécurité car il sait que Sami est après le mouchard dans le bureau des Homicides. Mais, quelqu'un dans l'équipe commence à avoir des soupçons sur les disparitions fréquentes de Huseyin. Qui est celui qui soupçonne Huseyin? Et il / elle va partager ses soupçons avec Omer?
Metin qui a été pris par Tayyar ne veut plus jouer de jeux et décide de lui faire face. Il raconte à Tayyar qu'il sait que c’est lui son père. Tayyar qui ne veut jamais accepter ce fait va lui pardonner? Metin sera –t-il capable d'échapper à Tayyar?
Nilufer qui est très en colère avec Metin l'aime toujours et donc elle souffre énormément. Elle obtient le plus grand soutien de ses sœurs et d’Omer. Omer commence à construire de bonnes relations avec les sœurs d’ Elif Asli et Nilufer.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας