Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Περίληψη 19ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)Η επίθεση στον Ali βγάζει τον Omer εκτός υπηρεσίας.Ο  Ali είναι αποφασισμένος  να κρατήσει τον Omer μακριά και παίρνει τα μέτρα του.
Ο Omer έχει χάσει την δουλειά του, στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του. Ο Omer υπόσχεται να πιάσει τον Tayyar και τον  Ali. Ο Tayyar είναι ευχαριστημένος από τη έκβαση  της υπόθεσης, όμως εξαγριώνεται όταν βλέπει τον Omer να τον  περιμένει μπροστά στο σπίτι του. Ο Omer τον παρακολουθεί στενά. Ο Tayyar καλεί τον  Huseyn και του ζητά να κρατήσει τον Omer μακριά από το σπίτι του. Μόνο ένα άτομο μπορεί να τον βοηθήσει σ'αυτό. Είναι ο Huseyin πρόθυμος να ζητήσει βοήθεια από το πρόσωπο αυτό;
Ο Metin προετοιμάζεται για το ταξίδι στη Ρώμη και ετοιμάζει δύο εκπλήξεις - μια για την Nilou και μια για την Elif. Ο ίδιος δεν γνωρίζει ότι αυτές οι εκπλήξεις θα στραφούν εναντίον του.
Ο Sami και o Omer συναντιούνται με την Elif για τελευταία φορά πριν από την επιχείρηση. Την επόμενη μέρα θα συναντηθούν στο αεροδρόμιο. Όταν ο Omer πάει το αεροδρόμιο, η Bahar εμφανίζεται μπροστά του. Βλέπει την κάρτα του Sami, που του δίνει η Bahar και καταλαβαίνει γιατί η Elif τον αποφεύγει. Ζητά εξηγήσεις από τον Sami. Ο Sami δεν έχει καμία πρόθεση να απαντήσει στον αγενή τόνο του  Ομέρ και τον απομακρύνει από την επιχείρηση. Θα επιτρέψει ο Omer στην Elif να πετάξει μόνη της στην  Ρώμη ; Θα  πάει μαζί της στη Ρώμη, παρ 'όλα αυτά;

                                             
                                            ----------------------------------
Summary 19th episode

Punching Ali, puts Omer on an irreversible way. Ali is determinated to keep Omer away and takes actions.
Omer is dismissed from the profession to which he dedicated his life. Omer promises to catch Tayyar and Ali. Tayyar is happy by the win.
But he gets very angry seeing Omer waiting for him in front his house. Omer watches him closely. Tayyar calls Huseyn and asks to keep Omer away from his house. Only one person can help with this. Is Huseyin going to ask this person for help?
Metin is getting ready for the Rome trip and is preparing two surprises - one for Nilu, one for Elif. He is unaware that these gifts will turn to obstacles for him.
Sami and Omer instruct Elif for last time before the operation. Next day they will meet in the airport. When Omer enters the airport, Bahar appears in front of him. He sees the Sami card which Bahar gives to him and understands why Elif avoids him. He asks Sami for account. Sami has no intentions to take Omer's rude tone and dismisses him from the operation. Will Omer allow Elif to fly to Rome alone? Will he go to Rome despite everything?

                                  --------------------------------------------

Résumé de l'épisode 19

Omer après avoir frappé Ali est à une situation irréversible. Ali est déterminé à garder Omer loin et prend des mesures.
Omer est rejeté de la profession à laquelle il a consacré sa vie. Omer promet de rattraper Tayyar et Ali. Tayyar est heureux de sa victoire.
Mais il devient très en colère de voir Omer l’attendre devant sa maison. Omer est en vedette avec Tayyar. Tayyar appelle Hussein et veut qu’il éloigne Omer de sa maison. Une seule personne peut aider. Huseyin va-t-il demander de l'aide à cette personne?
Metin se prépare pour le voyage à Rome et prépare deux surprises - une pour Nilu et une pour Elif. Il n'est pas encore au courant que ces cadeaux se tourneront à obstacles pour lui.
Sami et Omer instruisent Elif pour la dernière fois avant l'opération. Le lendemain, ils se réuniront à l'aéroport. Lorsqu’ Omer entre l'aéroport, Bahar apparaît en face de lui. Il voit la carte de Sami que Bahar lui donne et il comprend pourquoi Elif l’ évite. Il demande à Sami des explications. Sami n'a pas l'intention de supporter le ton grossier d’ Omer et le congédie de l'opération. Omer va-t-il permettre à Elif de se rendre à Rome seule? Va-t-il aller à Rome malgré tout?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας