Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Περίληψη 20ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)

Η Elif και  ο Omer είναι στη Ρώμη για την επιχείρηση. Ενώ ετοιμάζονται  για την επιχείρηση , δεν μπορούν να μείνουν μακριά , παρά τις εντολές του  Sami. Έχουν πολύ ρομαντικές στιγμές στην Ρώμη. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έκπληξη  που τους περιμένει. Η Elif και  ο Omer θα πέσουν  στην παγίδα του Metin; Θα τελειώσουν  την επιχείρηση  με επιτυχία;
Η Nilufer καταρρέει αφού άκουσε το CD   που  έστειλε o Metin  στην Elif. Αφού δεν έχει κανέναν να μιλήσει, καλεί  τον Mert και έχουν μια συζήτηση. Η Asli ακούει τη συζήτησή τους και την πιέζει  για να μάθει όλες τις λεπτομέρειες. Θα  μπορέσει η Asli να κάνει τη Nilufer  να μιλήσει  και να μάθει την αλήθεια;

Ενώ  ο Metin περιμένει  τη  Nilufer να πάει στη Ρώμη, παίρνει ένα πολύ σκληρό μήνυμα από αυτήν. Προσπαθεί να βρει τη  Nilufer  για να καταλάβει  τι συμβαίνει. Θα  μπορέσει  ο Metin να πείσει  τη Nilufer να πάει  στη Ρώμη;
Ο Bekir παθαίνει  έμφραγμα  μπροστά στην  αγορά εξαιτίας  αυτών που είπε η  Melike . Αν και  αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πεθαίνει. Η Melike καταρρέει  γιατί σκέφτεται ότι προκάλεσε το θάνατό του. Ο  Huseyin που νομίζει ότι ο αδελφός του είναι στη Ρώμη για να ξεκουραστεί προσπαθεί να  την παρηγορήσει και να την υποστηρίξει.
              ----------------------------------------------------------------------------
Episode 20th summary.
Elif and Omer are in Rome for the operation. While they are getting ready for the operation, they can’t stay apart despite Chief Sami. They have very romantic moments in Rome. Meanwhile, there is a surprise awaiting them. Will Elif and Omer fall into Metin’s trap? Will operation end successfully?
Nilufer breaks down after listening to voice record that Metin sent to Elif. Since she didn’t have anybody to talk, she calls Mert and they have a talk. Asli hears some of their conversation and pesters her to learn all the details. Will Asli be able to make Nilufer talk and learn the truth?
While Metin was expecting Nilufer to come to Rome, he gets a very harsh message from her. He tries to reach Nilufer to understand what’s going on. Will Metin be able to convince Nilufer to come to Rome?
Bekir has a heart attack in front of the market because what Melike told her. Even though, he is immediately taken to the hospital, he dies. Melike breaks down thinking that she caused his death. Huseyin who thinks that his brother is in Rome to get some rest tries to console and support her.
  (Thanx to EAUFC for English translation)
                     ------------------------------------------------------------------------
Résumé de l’épisode 20.
Elif et Omer sont à Rome pour l'opération. Alors qu'ils se préparent pour l'opération, ils ne peuvent pas rester loin  malgré les ordres du chef Sami. Ils ont des moments très romantiques à Rome. Pendant ce temps, il ya une surprise qui les attend. Elif et Omer  vont-ils tomber dans le piège de Metin? Est-ce que l'opération  va se terminer avec succès?
Nilufer s’effondre  après avoir écouté  l’enregistrement vocal que Metin  a envoyé à Elif. Comme elle n'a personne à parler, elle demande à Mert et ils ont une conversation. Asli entend une partie de leur conversation et la presse d'apprendre tous les détails. Asli sera en mesure de faire Nilufer parler et apprendre la vérité?
Alors que Metin attendait Nilufer de venir à Rome, il reçoit un message très dur d'elle. Il essaie d'atteindre Nilufer à comprendre ce qui se passe. Metin sera en mesure de convaincre Nilufer à venir à Rome?

Bekir a une crise cardiaque en face du marché à cause de ce que  Melike lui a dit. Même si, il est immédiatement transporté à l'hôpital, il meurt. Melike s’effondre  en pensant qu'elle a causé sa mort. Huseyin qui pense que son frère est à Rome pour obtenir un peu de repos essaye  de  la consoler et de la soutenir.

1 σχόλιο:

Συνολικές προβολές σελίδας