Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Περίληψη 10ου επεισοδίου "Kara Para Aşk ". Ο Omer είναι έκπληκτος , λόγω της απόφασης της Elif . Δεν έχει την ευκαιρία να της πει  ότι η Asli  βγήκε κρυφά έξω από το σπίτι τη νύχτα του φόνου . Ο  Omer νομίζει ότι ράγισε  την καρδιά της  Elif . Έτσι  , δεν θέλει να την αναστατώσει άλλο  και σέβεται την απόφαση της . Η Elif και ο  Omer  σιωπηλά δίνουν  τέλος στη φιλίας τους .  Η Elif θα επικεντρωθεί στην οικογένειά της και την εταιρεία της και θα προσπαθήσει  να βρει  μια λύση για να σώσει την επιχείρησή της από την κατάρρευση. Εν τω μεταξύ , νέα στοιχεία συνεχίζουν να προκαλούν  αμφιβολίες για  την Asli . Αυτή τη φορά , η οικογένεια θα  εξεταστεί  κατ 'αντιπαράσταση .  Η Asli αρνείται να δώσει νέα κατάθεση. Όταν  η Elif θέλει να μάθει γιατί γίνονται καταθέσεις  κατ 'αντιπαράσταση ,  ο Huseyin της λέει ότι δεν επιτρέπεται να δώσουν οποιεσδήποτε περισσότερες πληροφορίες .  Η Elif χρειάζεται τη  βοήθεια του  Omer τώρα . Θα ζητήσει τη βοήθεια του  Omer ; Ενώ η έρευνα για το  φόνο συνεχίζεται , μια μεγάλη έκπληξη περιμένει  τον Omer όταν πηγαίνει στο κατάστημα κοσμημάτων , όπου τα  μη πιστοποιημένα  διαμάντια  πωλήθηκαν .
Ο Tayyar ο οποίος είναι θυμωμένος με τον Metin , γιατί δεν μπορούσε να κρατήσει  τη Nilufer όμηρο  συνεχίζει να τον πιέζει για την  Elif .  Ο Tayyar δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί  ούτε σχετικά με τα διαμάντια , ούτε με τη  βρώμικη επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων . Για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του ,  ο Metin λέει  στον Tayyar ότι έχει έναν άσο στο μανίκι του ενάντια  στην Elif .


                   ---------------------------------------------------------------------

Summary of episode 10


Omer is very surprised because of Elif’s decision. He doesn’t get a chance to tell Elif that Asli sneaked out of the house on the night of the murder. Omer thinks that he broke Elif’s heart. Therefore, he doesn’t want to upset her more and he respects her decision. Elif and Omer silently end their friendship. Elif will focus on her family and her company and will try to find a solution to save her company from collapsing. Meanwhile, new evidences have cast doubt on Asli. This time, the family will be cross-examined. Asli refuses to give a new statement. When Elif wants to learn why they are being cross-examined, Huseyin tells her that he is not allowed to give any more information. Elif needs Omer’s help now. Will she ask for Omer’s help? While the murder investigation continues, a big surprise awaits Omer when he goes to the jewelry store where the uncertified diamond sold. Tayyar who is angry with Metin because he couldn’t keep Nilufer captive continues to pressure him about Elif. Tayyar has no intention of giving up on neither diamonds nor his dirty money laundering business. To regain his confidence, Metin tells Tayyar that he has an ace up on his sleeve against Elif.

(Thanks to EAUFC for english translation)
                           --------------------------------------------------

Résumé de l'épisode 10

Omer est très surpris par la décision d’ Elif . Il n’a  pas l’ occasion de dire à Elif qu’  Asli est sortie  hors de la maison dans la nuit de l'assassinat . Omer pense qu'il  a briséa le cœur d’ Elif . Par conséquent , il ne veut pas la déranger plus et il respecte sa décision . Elif et Omer finissent silencieusement leur amitié .  Elif se concentrera sur sa famille et son entreprise et va tenter de trouver une solution pour sauver son entreprise de s'effondrer . Pendant ce temps , de nouvelles preuves ont jeté le doute sur Asli . Cette fois , la famille sera contre-interrogée . Asli refuse de donner une nouvelle déclaration . Lorsque Elif veut apprendre pourquoi ils sont contre-interrogés ,  Huseyin lui dit qu'il n'est pas autorisé à donner plus d'information . Elif  a besoin de l'aide d'Omer maintenant . Va-t-elle demander l'aide d’ Omer ? Alors que l' enquête de l’ assassinat  continue , une grande surprise attend Omer quand il va à la bijouterie où le diamant  non-certifié a  été vendu . Tayyar qui est en colère contre Metin parce qu'il ne pouvait pas garder Nilufer en otage  continue à faire pression sur lui à propos d’ Elif . Tayyar n'a pas l'intention de renoncer ni  aux diamants , ni à son sale affaires de blanchiment d'argent . Pour retrouver sa confiance , Metin dit Tayyar qu'il a un as dans sa manche contre Elif .
                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας