Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Ο Engin Akyurek έγινε θέμα ερευνητικής μελέτης.


Ο Engin Akyurek, ο οποίος έπαιξε με τη Fahriye Evcen στην τελευταία του σειρά "Olene Kadar", ήταν θέμα μιας ενδιαφέρουσας έρευνας για τις τούρκικες τηλεοπτικές σειρές και τον ίδιο. Η ερευνητική μελέτη διεξήχθη από την Dr. Carolina Acosta Alzuru, η οποία είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γεωργίας στις Η.Π.Α.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα που διεξήγαγε η Dr Alzuru απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις τηλεοπτικές σειρές της Τουρκίας, τις σειρές του Engin Akyurek, τις συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν τα νέα για αυτόν, τις λέξεις που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον χαρακτήρα του και αν ήξεραν ότι γράφει για το λογοτεχνικό περιοδικό Kafasina Gore.
Συνολικά 3472 άτομα από 78 χώρες έλαβαν μέρος στην έρευνα. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, ο Engin Akyurek είναι ένας επιτυχημένος ηθοποιός που είναι πολύ γνωστός στο εξωτερικό και οι ιστορίες του στο περιοδικό Kafasina Gore διαβάζονται από τους φαν του εκτός Τουρκίας.


Πηγή: Gecce.com

     --------------------------------------------------------------------------------------

(Thanks to EAUFC for English translation) 

Engin Akyurek is a part of a research study.

Engin Akyurek, who costarred with Fahriye Evcen in his latest series “Olene Kadar, was a topic of an interesting research about the Turkish TV series and him. The research study was conducted by Dr. Carolina Acosta Alzuru, who was an Associate Professor at the University of Georgia in the U.S.
Participants of the survey conducted by Dr. Alzuru answered questions about Turkish TV series, Engin Akyurek’s projects, which communication devices they use to follow the news about him, which words they use to describe his character and whether they knew that he had been writing for Kafasina Gore literary magazine. Total of 3472 people from 78 countries took the survey. According to this survey, Engin Akyurek is a successful actor who is very well-known abroad and his stories in Kafasina Gore magazine are read by his fans outside of Turkey.

Source: Gecce.com
   --------------------------------------------------------------------------------------------------

Engin Akyurek fait partie d'une étude de recherche.

Engin Akyurek, qui a collaboré avec Fahriye Evcen dans sa dernière série "Olene Kadar", a été le sujet d'une recherche intéressante sur les séries télévisées turques et lui. La recherche a été menée par la Dr Carolina Acosta Alzuru, professeur agrégée à l'Université de Géorgie aux États-Unis.
Les participants de l'enquête menée par la Dr Alzuru ont répondu aux questions sur les séries télévisées turques, les projets d'Engin Akyurek, les dispositifs de communication qu'ils utilisent pour suivre les nouvelles à propos de lui, les mots qu'ils utilisent pour décrire son personnage et s'ils savaient qu'il écrit pour le magazine littéraire Kafasina Gore. Au total, 3472 personnes des 78 pays ont participé à l'enquête. Selon cette enquête, Engin Akyurek est un acteur réussi qui est très connu à l'étranger et ses histoires dans le magazine Kafasina Gore sont lues par ses fans en dehors de la Turquie.

Source: Gecce.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας