Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Άρθρο στην εφημερίδα "Sabah".
Σε σημερινό άρθρο στη sabah οι άνθρωποι που εργάζονται πίσω από τις κάμερες στη σειρά Ölene  Kadar, μίλησαν για το πώς είναι οι ηθοποιοί στο γύρισμα .Απόσπασμα από αυτά που είπαν σχετικά με τον Engin Akyurek:
Sevgi Tumen (Υπεύθυνος σκηνικών)
«Σχετικά με τον Engin Akyurek στο γύρισμα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ο πρώτος είναι ο Engin Akyurek που έρχεται κάθε πρωί στο γύρισμα με χαμογελαστό πρόσωπο και μας κάνει να γελάμε,ο άλλος είναι ο Engin Akyurek που γίνεται«Daghan» τη στιγμή που πατά το πόδι του στο πλατό.
Τους παρακολουθούμε και τους δύο με θαυμασμό, αλλά περνάμε πολύ ωραία με τον πρώτο. Αν έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων μας, πάμε και συζητάμε για τη ζωή, τον κινηματογράφο, τους ανθρώπους, τα βιβλία. Μπορώ να πω γι 'αυτόν ότι είναι το πιο πειθαρχημένο και το πιο αποφασισμένο άτομο στο πλατό. Συνεχίζει μέχρι σήμερα να κάνει τη δουλειά του με το ίδιο κίνητρο και την ίδια οργανωμένη συμπεριφορά που είχε την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε .»

Ali Dinç (Bοηθός προετοιμασίας και χρονισμού.)
«Μια φορά, υπήρχε ένας μικρός ρόλος κούριερ σε μια σκηνή με τους  Engin Akyurek και Ragip Savas. Εγώ θα έπαιζα τον ρόλο του κούριερ. Στη σκηνή, ο Engin Akyurek έπρεπε να πει « Μπορείς να μας δώσεις το γιλέκο που φοράς όταν τελειώσεις τη δουλειά σου;» και εγώ έπρεπε να πω «έχω ένα εφεδρικό στο πορτ-μπαγκάζ» και να βγω από τη σκηνή.  Φυσικά δεν συνέβη έτσι! Συμφώνησαν όλοι και μου έκαναν πλάκα. Είπα « έχω ένα εφεδρικό στο πορτ-μπαγκάζ» και ήμουν έτοιμος να βγω από τη σκηνή, όταν ο Akyurek είπε: «Δεν γίνεται, θέλουμε αυτό που φοράς». Ο Ragip Savas πήρε τα γυαλιά μου και ο Engin Akyurek πήρε το γιλέκο μου και όλη η ομάδα ξέσπασε σε γέλια .»

     -------------------------------------------------------------------------------------------
            

(Thanks to EAUFC for English translation.) 
"Sabah" Magazine/8-4-2017
The people who work behind the cameras in Ölene Kadar series, talked about how the actors are on set.This is what they said about Engin Akyurek:
Sevgi Tümen (Stage Direction)...
"About Engin Akyurek on set,we can say that there are two different people.The first one is the Engin Akyurek who comes every morning on set with a smiling face and cheers us up,the other one is the Engin Akyurek who becomes “Daghan” the moment he steps his foot on the shooting place.We watch both of them with admiration but we are having a great time with the first one.If we have some free time during our breaks on the set,we go to him and talk about life,cinema,people,books.I can say about him that he is the most disciplined and determined person of the set.Today he keeps on doing his job with the same motivation and the same organised attitude he had the first day he started."

Ali Dinç ( Preparation and Time Code Assistant)
"Once,there was a small courier role in a scene with Engin Akyurek and Ragip Savas.I would play the role of the courier.In the scene, Engin Akyurek was supposed to say”Can you give us the suit you are wearing when you finish your job?” and I had to say”I have a spare one in the trunk” and exit the scene.Of course,it didn’t happen like that! They agreed with everyone and played a joke on me.I said ”I have a spare one in the trunk” and was about to exit the scene when Akyurek said “No way,we want the one you are wearing”. Ragip Savas took my glasses, Engin Akyurek took my jacket and all the set burst into laughter."
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Les personnes qui travaillent derrière les caméras de la série Ölene Kadar ont parlé de la façon dont les acteurs sont au plateau. C'est ce qu'ils ont dit pour Engin Akyurek:
Sevgi Tümen (Direction de stage)
"À propos d'Engin Akyurek au plateau, on peut dire qu'il y a deux personnes différentes. L’un  c’ est Engin Akyurek qui vient tous les matins avec un visage souriant et nous encourage, l'autre c’est Engin Akyurek qui deviant "Daghan" au moment où il met son pied sur le lieu du tournage. Nous les regardons tous les deux avec admiration, mais nous nous amusons bien avec le premier. Si nous avons du temps libre pendant nos pauses sur le plateau, nous allons à lui et nous parlons à propos de la vie, du cinéma, des gens, des livres. Je peux dire pour lui que c’est la personne la plus disciplinée et la plus déterminée au plateau. Aujourd'hui, il continue de faire son travail avec la même motivation et la même attitude organisée qu'il a eue le premier jour où il a commencé ."

Ali Dinç (Assistant de préparation et de code temporel)
"Une fois, il y avait un petit rôle de courrier dans une scène avec Engin Akyurek et Ragip Savas. Je jouerais le rôle du courrier. Dans la scène, Engin Akyurek était censé dire" Peux-tu nous donner le gilet que tu portes lorsque tu finis ton travail?" Et je devais dire" J'en ai un autre dans le coffre "et quitter la scène. Bien sûr, cela ne s'est pas passé comme ça! Ils étaient d'accord avec tout le monde et ils ont joué une blague à moi. J'ai dit "J'en ai eu un autre dans le coffre" et j’étais sur le point de quitter la scène quand Akyurek a dit" Pas question,nous voulons celui que tu portes". Ragip Savas a pris mes lunettes, Engin Akyurek a pris mon gilet et tous  se sont éclatés de rires . "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας