Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Περίληψη 13ου επεισοδίου (τελευταίου) Olene Kadar.

Η προσφορά που κάνει ο Tekin έβαλε τον καθένα σε ένα δρόμο «χωρίς γυρισμό».
Ο Daghan, ο οποίος υποχρεώθηκε να επιλέξει ανάμεσα στη γυναίκα που αγαπά και τον γιο του θα ενεργήσει όπως ενεργεί πάντα, θα είναι όπως τον ξέρετε πάντα και θα πάρει τον γιο του έξω από αυτό το σπίτι.
Σε αντάλλαγμα, θα δώσει μια απάντηση στον Tekin με ένα εντελώς απρόβλεπτο τρόπο.

     --------------------------------------------------------------------------------------------
The offer proposed by Tekin has put everyone in the "no way back" path.
Daghan, who was obliged to choose between the woman he loves and his son will act the way he acts every time, he will  be like you've always known him and he will take his son out of this house.
IIn exchange,he will give Tekin an answer in a totally unexpected way.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
L'offre proposée par Tekin a mis tout le monde dans un chemin «sans retour».
Daghan, qui a été obligé de choisir entre la femme qu'il aime et son fils agira comme il agit chaque fois, il sera comme si on l'a toujours connu et il fera sortir son fils de cette maison.

En retour,  il donnera à Tekin une réponse d'une manière totalement inattendue.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας