Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Περίληψη 1ου επεισοδίου Olene Kadar.

Ο Dağhan, ένας νεαρός ειδικευόμενος γιατρός ο οποίος καταδικάστηκε και φυλακίστηκε πριν από 11 χρόνια για τη δολοφονία του πατέρα της Beril (Sezai ) (H Βeril είναι η γυναίκα που αγαπούσε και ήταν έτοιμος να παντρευτεί).
Το γεγονός αυτό είναι, φυσικά, συνωμοσία. Ο Ender, ο οποίος ερωτεύτηκε την Beril, οργάνωσε αυτό το σχέδιο. Από τη μια απαλλάχτηκε από τον Sezai που ήξερε ένα μεγάλο μυστικό γι 'αυτόν, και από την άλλη απέκτησε την Beril.
Το πρόσωπο που ελευθέρωσε τον Dağhan από τη φυλακή ήταν η νεαρή και όμορφη Selvi, μια δικηγόρος,για την οποία  η υπόθεση του Daghan ήταν η πρώτη περίπτωση στην καριέρα της.

Η Selvi βρήκε ένα αποδεικτικό στοιχείο που είχε ξεφύγει της προσοχής όλων, έπεισε τον Dağhan να ανοίξει ξανά την υπόθεση και τελικά εξασφάλισε την ελευθερία του Dağhan. Αυτή θα είναι μόνο η αρχή.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dağhan, a young doctor candidate was convicted and imprisoned 11 years ago for murdering Beril's (the woman that he loved and was about to marry) father Sezai.
The fact is, of course, a conspiracy. Ender, who fell in love with Beril, organized this plan; on one hand, he got rid of Sezai who knew a big secret about him, and on the other he also got Beril.
The person who released Dağhan out of prison was the young and beautiful Selvi, a lawyer, whose Daghan's case  was the first case in her career.

Selvi found an evidence that nobody has noticed before, persuaded Dağhan to reopen this case and eventually ensured that Dağhan was free. This will be only the beginning.
     --------------------------------------------------------------------------------------------------
Dağhan, un jeune médecin a été condamné et emprisonné il ya 11 ans pour avoir tué le  père de Beril (Sezai) .Beril est la femme qu'il aimait et était sur le point de se marier.
C’ est, bien sûr, une conspiration. Ender qui est  tombé amoureux de Beril, a organisé ce plan. D'une part, il s'est débarrassé de Sezai qui connaissait un grand secret pour lui, et de l'autre il a également obtenu Beril.
La personne qui a libéré Dağhan de prison était la jeune et belle Selvi, une avocate, dont le cas de Daghan était le premier cas dans sa carrière.

Selvi a trouvé une preuve que personne n'avait  remarquée avant, a persuadé Dağhan de rouvrir ce cas et a finalement assuré que Dağhan était libre. Ce sera seulement le début .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας