Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Τα αποτελέσματά μου είναι διαφορετικά! Άρθρο του Mesut Yar.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που έγινε από μια εταιρεία ερευνών, μια λίστα από ηθοποιούς τους οποίους οι άνθρωποι θέλουν δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο Kenan Imirzalioglu ήταν το πρώτο όνομα μεταξύ των ηθοποιών. Υποθέτω, ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι άξιζε να είναι ο βασιλιάς των προτιμήσεων μετά τις θρυλικές του  σειρές όπως το Ezel και το Karadayı. Η Elçin Sangu, πρωταγωνίστρια  της τηλεοπτικής σειράς Kiralık Aşk (Αγάπη για ενοικίαση), ήταν ένας χαρακτήρας που οι γυναίκες ήθελαν να είναι περισσότερο Συγχαίρω και τους δύο. Ωστόσο, με βάση τα μέιλ που πήρα από τους αναγνώστες μου κατά την τελευταία δεκαετία, ο Engin Akyurek βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ηθοποιών που κρατώ και δεν έχουν καν αναφέρει το όνομά του στη δημοσκόπηση τους. Η  Tuba Büyüküstün είναι πολύ μπροστά από άλλες ηθοποιούς στη λίστα μου. Φυσικά, τα κριτήρια κάθε δημοσκόπησης είναι διαφορετικά, και θα πρέπει να είναι. Ωστόσο, αυτά είναι τα αποτελέσματα που έχω.


http://www.posta.com.tr/magazin/YazarHaberDetay/Nurgul-Yesilcay-gidiyor-.htm?ArticleID=317205

My results are different!
According to a poll done by a research company, a list of actors and actresses whom people want to be was published. Kenan Imirzalioglu was the first name among actors. I guess, it is fair to say that he deserved to be the King of Empaty after legendary works like Ezel and Karadayı. Elçin Sangu, leading star of the TV series Kiralık Aşk (Love for Rent), was a character that women wanted to be the most. I congratulate both of them. However, based on emails that I got from my readers within the last decade, Engin Akyurek tops the actors list that I keep and they haven’t even mentioned his name in their poll. Tuba Büyüküstün is way ahead of other actresses in my list. Of course, each poll’s criteria are different, and it should be. However, these are the results that I have.
Thanks to EAUFC for English translation 

https://www.facebook.com/EnginAkyurekUniversal/?fref=ts


Mes résultats sont différents!
Selon un sondage effectué par une société de recherches, une liste des acteurs et actrices que les gens veulent a été publiée. Kenan İmirzalıoğlu était le premier nom parmi les acteurs. Je suppose, il est juste de dire qu'il méritait d'être le roi des préférences après ses séries  légendaires comme Ezel et Karadayi. Elçin Sangu, leader star de la série Kiralık Aşk (Amour à Louer), était un personnage que les femmes voulaient être le plus. Je félicite tous les deux. Cependant, sur la base de courriels que j’ ai eu de mes lecteurs au cours de la dernière décennie, Engin Akyürek est  en tête de la liste des acteurs que je garde et ils n’ ont même pas mentionné son nom dans leur bur sondage. Tuba Büyüküstün est en avance sur les autres actrices dans ma liste. Bien sûr, les critères de chaque sondage  sont différents, et il devrait être. Cependant, ce sont les résultats que  j’ai.


1 σχόλιο:

Συνολικές προβολές σελίδας