Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Άρθρο του Yüksel Aytuğ.

Engin'de yavaş yavaş / Σιγά-σιγά
(Υπάρχει ένα διάσημο κλασικό τουρκικό τραγούδι που αρχίζει με αυτούς τους στίχους: "Engin'de yavaş yavaş, günün minesi soldu" που σημαίνει "Η ημέρα σκοτείνιασε σιγά σιγά " Ο τίτλος αρχίζει με τον πρώτο στίχο του τραγουδιού…)

Εγώ δεν θα συνεχίσω το τραγούδι καθώς "Η ημέρα σκοτείνιασε " αυτή τη φορά. Θα το αλλάξω  σε  «Ένας  νέος  ήλιος ανέτειλε" Και το όνομα αυτού του ήλιου είναι «Engin Akyurek." Στην πραγματικότητα, έχω ήδη μιλήσει για την άνοδο του σε αυτή τη στήλη εδώ και χρόνια. Πρώτα, φώτισε την Άπω Ανατολή και πήρε ένα σημαντικό βραβείο στην Κορέα. Στη συνέχεια έγινε ο πρώτος Τούρκος ηθοποιός που προτάθηκε για βραβείο ΕΜΜΥ στην Αμερική.
Στα 43α Διεθνή βραβεία Emmy για τα οποία ήταν υποψήφιος ο  Engin, ο Ολλανδός ηθοποιός Maarten Heijmans κέρδισε το βραβείο "Καλύτερου Ηθοποιού" για την ερμηνεία του στην τηλεοπτική σειρά που ονομάζεται Ramses.Ο Engin Akyurek προσέλκυσε μεγάλη προσοχή από Τούρκους και ξένους θαυμαστές  κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και έγινε το επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης μετά την τελετή. Δεν ξέρω τον Ολλανδό  ηθοποιό και δεν έχω παρακολουθήσει τη σειρά του. Ελπίζω να ήταν σε θέση να κερδίσει τις καρδιές τοων θεατών όπως ο  Engin Akyurek .Ελπίζω να ήταν σε θέση να διατηρήσει την ακεραιότητά του και να έμεινε μακριά από κουτσομπολιά και εντυπωσιακές ειδήσεις όπως ο Engin παρόλο που ζει σε ένα  από τα «πιο τρελά» ταμπλόιντ περιβάλλοντα Τύπου της Ευρώπης. Ελπίζω ότι η μετριοφροσύνη του είναι τόσο υψηλή  όσο του Engin και έχει την υπομονή και την ενέργεια που θα τον κάνει να κινηματογραφήσει μια σειρά 90-100 λεπτά κάθε εβδομάδα, όπως έκανε ο Engin.


(Thanks to EAUFC for English translation )

Engin’de yavaş yavaş / Slowly afar

(There is a famous classical Turkish song which starts with these verses: “Engin’de yavaş yavaş, günün minesi soldu” meaning “The day dimmed slowly afar”. The title starts with the first verse of that song.)
I won’t continue the song as “The day dimmed” this time. I will change it as “A new sun rose” And the name of that sun is “Engin Akyurek.” In fact, I’ve already told his rise on this column years ago. First, he brightened the Far East and get a major award in Korea. Then he became the first Turkish actor who was nominated for Emmy of the new continent. At the 43rd International Emmy Awards for which Engin was nominated, the Dutch actor Maarten Heijmans won the “Best Actor” award for his performance in the TV series named Ramses.Engin Akyurek attracted great attention from Turkish and foreign fans during the event and became the focus of the media members following the ceremony. I don’t know the Dutch actor and haven’t watched his series. I hope he was able to win viewer’s hearts as much as Engin Akyurek. I hope he was able to preserve his purity and stayed away from gossip and sensational news as much as Engin although he lives in one of the "wildest" tabloid press environments of Europe. I hope his coefficient of modesty as high as Engin and he has the patience and the energy that will make him film 90-100 minute series every week as Engin did.


Engin'de YAVAŞ YAVAŞ / Peu à peu
 (Il ya une célèbre chanson classique turque qui commence par ces vers: "Engin'de YAVAŞ YAVAŞ, Günün Minesi soldu" qui signifie "Le jour obscurcit peu à peu" .Le titre commence par le premier couplet de cette chanson..)
Je ne vais pas continuer la chanson comme "Le jour a obscurci " cette fois. Je vais changer comme «Un nouveau soleil s’est  levé» Et le nom de ce soleil est "Engin Akyürek." En fait, je l'ai déjà dit son lever sur cette colonne il ya des années. D'abord, il  a éclairé l'Extrême-Orient et a obtenu un prix important en Corée. Puis il est devenu le premier acteur turc qui a été nominé pour un Emmy aux Etats-Unis. Aux 43e International Emmy Awards pour lesquels Engin a été nominé, l'acteur néerlandais Maarten Heijmans a remporté le prix du "Meilleur Acteur" pour sa performance dans la série télévisée nommée Ramses.Engin Akyurek a attiré une grande attention des fans turcs et étrangers lors de l'événement et il est devenu le centre d’attention des médias après la cérémonie. Je ne sais pas l'acteur néerlandais et je n’ai pas regardé sa série. J’espère, il a réussi à gagner le cœur des spectateurs autant qu’ Engin Akyürek. J’espère qu’ il a réussi à conserver sa pureté et il  est resté loin de commérages et de nouvelles sensationnelles autant qu’ Engin bien qu'il vit dans l'un  des plus "fous" environnements de presse tabloïd de l'Europe. J’ espère que son coefficient de modestie est aussi élevé que celui d’ Engin et il a la patience et l'énergie qui lui fera filmer une  série de 90-100  minutes chaque semaine comme Engin fait.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας