Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Χειροκροτήματα για τον Engin Akyürek. Άρθρο του Hıncal Uluç.


Ο Engin δεν κέρδισε το «Διεθνές Βραβείο Emmy», αλλά μην είστε  αναστατωμένοι γι'αυτό. Τα Oscar, τα Emmy, και τα  Grammy και είναι πολύ σημαντικά βραβεία. Άρα, ακόμη και το να είσαι μεταξύ των υποψηφίων είναι ένα μεγάλο ορόσημο στην καριέρα κάποιου. Ο Engin άξιζει ήδη το  χειροκρότημα μας με το να είναι υποψήφιος.
Το Emmy είναι ένα τηλεοπτικό βραβείο. Εγώ δεν παρακολουθώ τηλεόραση και έτσι δεν ξέρω την τηλεοπτική σειρά του. Δεν έχω παρακολουθήσει ούτε για ένα λεπτό. Αλλά, ξέρω τον Engin από τις ταινίες του. Τον παρακολούθησα και μου άρεσε  πολύ. Και στις 22 Φλεβάρη 2014, έγραψα το εξής στη στήλη μου.
***
Οφείλω να ομολογήσω ότι πήγα στο "bi Küçük Eylül meselesi" μόνο για τη Farah Zeynep Abdullah. Αν και υπήρχαν τόσες πολλές ταινίες που ήθελα να παρακολουθήσω  και είχα πολύ περιορισμένο χρόνο  για ταινίες από τη στιγμή που η  Κωνσταντινούπολη έχει μετατραπεί σε ένα θαυμάσιο Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης, επέλεξα  τη"Farah», χωρίς καν να δω τη λίστα ταινιών. Είμαι φαν  της  από τότε που την παρακολούθησα στο  "Kelebegin Ruyasi» και ευχόμουν να  είχε ένα μεγαλύτερο ρόλο στην ταινία Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε  να περιμένουμε τη νέα της ταινία. Και ήταν ακριβώς έτσι.
Η Eylul βγήκε και πήγα στο "Kanyon" για να παρακολουθήσω  στην πρώτη ευκαιρία που είχα. Και άξιζε τον κόπο. Πρώτα απ 'όλα, η ερμηνεία της  Farah ήταν θαυμάσια, όπως περίμενα. Αλλά, ο Engin Akyürek από τον οποίο  ποτέ δεν το περίμενα, ποτέ δεν είχα ακούσει το όνομά του, και είδα για πρώτη φορά, ήταν απίστευτος  στην ερμηνεία αυτού του πολύ δύσκολου  χαρακτήρα που απαιτεί πολύ ταλέντο. Ο τουρκικός κινηματογράφος κατοχύρωσε ένα καταπληκτικό αστέρι με αυτή την ταινία. Και από τώρα και στο εξής, θα περιμένω  τη  δεύτερη ταινία του κύριου Akyurek.
Πιστέψτε με. Δεν ήθελα  ποτέ να τελειώσουν  οι σκηνές με τη Farah Zeynep και τον Engin Akyürek . Ήμουν πολύ γοητευμένος από την ερμηνεία τους.
***
Οι ηθοποιοί κερδίζουν πολλά χρήματα από την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών.Ο  Engin παραμελεί τις  ταινίες. Αν δεν το έκανε, είμαι σίγουρος ότι θα ήταν υποψήφιος για Όσκαρ.Applause for Engin Akyürek / Engin Akyürek'e alkış
By Hıncal Uluç

Engin didn’t win the “International Emmy Award” but don’t be upset about it. Oscar, Emmy, and Grammy are very prestigious awards. Therefore, even being among nominees is a big milestone in one’s career. Engin had already deserved our applause by being a nominee. Emmy is a TV award. I don’t watch TV and therefore I don’t know his series. I haven’t even watched it for a minute. But, I know Engin from the movies. I watched him and loved him a lot. And on February 22, 2014, I wrote the following on my column.
***
I admit that I went to “bi küçük Eylül meselesi" just for Farah Zeynep Abdullah. Although there were so many movies I wanted to watch and I had a very limited time for movies since Istanbul has turned into a wonderful Culture and Art Center, I chose “Farah” without even seeing movie list. I am a big fan of her since I watched her in “Kelebegin Ruyasi – Butterfly’s Dream” and I wished that she had a bigger part in the movie. This meant that I would be looking forward to her new movie. And it was exactly like that.
Eylul came out and I went to “Kanyon” to watch it at the first chance I had. And it was worth it. First of all, Farah’s acting was superb as I expected. But, Engin Akyurek whom I’ve never expected, I’ve never heard his name, and I watched for the first time, was unbelievable for playing his very difficult character requiring a lot of talent. Turkish cinema has been bestowed with an amazing star by this movie. And from now on, I will look forward to Mr. Akyurek's second movie.
Believe me; I never wanted the scenes with Farah Zeynep and Engin Akyürek to end. I was greatly enchanted by their acting
***
Actors earn a lot of money from making TV series. Engin neglects movies. If he didn’t, I am sure he would be an Oscar nominee.
Τhanks to EAUFC for English translation. 


Applaudissements pour Engin Akyürek
Par Hıncal Uluç
Engin n'a pas gagné le "International Emmy Award" mais ne soyez pas bouleversés pour ce sujet.L’ Oscar,l’ Emmy et le Grammy sont des prix très prestigieux. Par conséquent, même en étant parmi les candidats est une étape importante dans sa carrière. Engin avait déjà mérité nos applaudissements en étant un candidat. Emmy est un prix  de télévision. Je ne regarde pas la télé et donc je ne sais pas sa série. Je n’ ai même pas regardé pendant une minute. Mais, je sais Engin des films. Je l’ai vu  et je l’ai beaucoup aimé . Et le 22 février 2014, j 'ai écrit ce qui suit sur ma colonne.
***
Je reconnais que je suis allé à “bi küçük Eylül meselesi" juste pour Farah Zeynep Abdullah. Bien qu'il y ait tant de films que je voulais regarder et j’ai eu un temps très limité pour les films depuis qu’Istanbul est devenue un Centre de  culture  et d’ arts merveilleux, j’ai choisi "Farah", sans même voir la liste des films.   Je  suis un grand fan d'elle depuis que je l’ai vue  à «Kelebegin Ruyasi " et je voulais qu'elle ait un plus grand rôle dans ce film. Cela signifiait que je serais impatient  pour son nouveau film. Et il était exactement comme ça.
Eylul est sorti et je suis allé à "Kanyon" le voir  à la première occasion que j’ai eue. Et ça valait le coup. Tout d'abord, le jeu de Farah était superbe comme je m'y attendais. Mais, Engin Akyürek don’t  je ne l'ai jamais attendu, je n’avais  jamais entendu son nom, et je voyais pour la première fois, était incroyable pour jouer son personnage très difficile qui exige beaucoup de talent. Le cinéma turc a été accordé avec une étoile étonnante  par ce film. Et à partir de maintenant, je vais espérer pour le deuxième film de M. Akyurek.
Croyez  moi; Je ne voulais pas que les scènes avec Farah Zeynep et Engin Akyürek finissent . J’étais  enchanté par leur performance.
***
Les acteurs gagnent beaucoup d'argent en faisant des séries télé. Engin néglige les films. S’ il ne le faisait  pas, je suis sûr qu'il serait nominé aux Oscars.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας