Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Περίληψη 52ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)


O Omer κατάφερνει να συλλάβει τον Tayyar. Ο Tayyar θα βρεθεί επιτέλους στο δικαστήριο για να πληρώσει για ό, τι έχει κάνει. Οι αποδεόξεις  που δίνει ο Metin στον Ομέρ δεν είναι αρκετές  για να τιμωρήσει Tayyar τον τρόπο που του αξίζει . Ο Omer πρέπει να βρει περισσότερους μάρτυρες  για να καταθέσουν εναντίον του  Tayyar.

Ο Tayyar εξακολουθεί να έχει τη Nilufer στα χέρια του και οι άνδρες του, περιμένουν τη διαταγή του , προκειμένου να την σκοτώσουν.

Σκεπτόμενος ότι έχει
ένα  ισχυρό χαρτί  στα χέρια του ο Tayyar προσφέρει στον Omer μια συμφωνία. Αν δεν τον αφήσει  να δραπετεύσει, οι άντρες του θα σκοτώσουν τη Nilufer .Η ζωή της Nilufer εξαρτάται από την απόφαση του Omer. Ποια θα είναι η απάντηση του Omer σ’αυτή την πρόταση. Θα βρει τη  Nilufer παραβιάζοντας  τους κανόνες του παιχνιδιού του Tayyar  ή θα επιλέξει να αφήσει  τον Tayyar να ξεφύγει;

Όλοι είναι σοκαρισμένοι από τον θάνατο της Ipek. Ο Yagiz έχει μείνει πλέον  χωρίς μητέρα και πατέρα  και οι  φίλοι της έχασαν τη στενή τους φίλη.  Κυνηγούν  τον δολοφόνο. Η Nedret είναι ύποπτη και έχει εξαφανιστεί. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Η Ipek μπόρεσε να αφήσει ένα στοιχείο πριν πεθάνει. Οι  Arda και Pelin θα μπορέσουν να βρουν αυτό το στοιχείο;  Η Elif θα  γνωρίσει το αληθινό πρόσωπο της Nedret;

                 ------------------------------------

Omer manages to arrest Tayyar. Tayyar will finally stand at court and pay for what he has done. The evidence that Metin has given to Omer isn't enough to punish Tayyar the way he deserves. Omer needs to find more witnesses to testify against Tayyar.

Tayyar still has Nilufer in his hands and his men are awaiting the order to kill her.

Thinking that he has a strong card, Tayyar offers Omer a deal. If he don't let him to escape, his men will kill NIlu. The life of Nilufer depends on Omer's decision. What will be Omer's response to this proposal. Will he find Nilu breaking the rules of Tayyar's game or will he choose to let Tayyar escape?

Everybody is deeply shocked after Ipek's death. Yagiz is now left without mother and father, her friends in arms have lost their closest friend. They are after the murderer. Nedret is the most suspected and she has disappeared. Moreover, there is no evidence. Ipek was able to leave a clue before she died. Will be Arda and Pelin able to find the clue? Will Elif get to know the true face of Nedret?

                         ----------------------------

Omer parvient à arrêter Tayyar. Tayyar va enfin se tenir à la cour de Justice et payer pour ce qu'il a fait. Les preuves que Metin a données à Omer ne suffisent pas de punir Tayyar comme il le mérite. Omer a besoin de trouver d'autres témoins pour témoigner contre Tayyar.
Tayyar a encore Nilufer dans ses mains et ses hommes sont en attente de l'ordre de la tuer.
Pensant qu'il a une carte forte, Tayyar propose à Omer un accord. S’ il ne le laisse pas échapper, ses hommes vont tuer Nilufer. La vie de Nilufer dépend de la décision d’ Omer. Quelle sera la réponse d’ Omer à cette proposition ? Va-t-il trouver Nilufer et enfreindre les règles du jeu de Tayyar ou doit-il choisir de laisser échapper Tayyar?
Tout le monde est profondément choqué après la mort d’ Ipek. Yagiz est maintenant laissé sans père et mère, ses amis ont perdu leur amie la plus proche. Ils chassent le meurtrier. Nedret est la plus suspectée et elle a disparu. De plus, il n'y a pas de preuve. Ipek a pu laisser un indice avant sa mort. Arda et Pelin pourront trouver cet indice ? Elif connaîtra le vrai visage de Nedret?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας