Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Περίληψη 50ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)


O Metin προσπαθεί να αποτρέψει τον Tayyar, από το να μάθει ότι ο Huseyin είναι ζωντανός. Διαφορετικά, όλα τα σχέδια του θα καταστραφούν.
Γι αυτό τον λόγο, πρέπει να απομονώσει τον  Ομέρ και τον παίρνει κρατούμενο. Μόλις ο  Huseyin παίρνει τον Burhan  είναι έτοιμος να σκοτώσει τον Tayyar. Το σχέδιο προχωράει καλά. Ο Huseyin θα σκοτώσει τον πατέρα του Metin, μετά ο Huseyin θα πάει στο εξωτερικό και ο Metin  με την Nilu θα αρχίσουν μια νέα ζωή!
Το σχέδιο φαίνεται τέλειο στα χαρτιά, αλλά
υπάρχουν πράγματα που δεν υπολογίζονται.
Οι υποψίες του Tayyar προς τον Metin μεγαλώνουν. Ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα πατέρα-γιου; Ο Omer έχει εξαφανιστεί. Η Elif ανησυχεί γι 'αυτόν. Ο  Arda και η Pelin προσπαθούν να τον βρουν. Ο  Omer ο οποίος είναι φυλακισμένος σε μια αποθήκη, έχει ένα στόχο , να βγει και να αποδείξει στη δίκη της Elif ότι ο Huseyin είναι ζωντανός  . Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ελευθερωθεί η  Elif. Θα καταφέρει ο Omer  να ξεφύγει από τα  χέρια του  Metin και να πάει τον Huseyin στη δίκη ;
Ο Mert είναι ενθουσιασμένος γιατί ξεκινάει μια νέα ζωή με την υποστήριξη της Elif . Η μέρα της αποφοίτησης του έχει έρθει. Στην τελετή αποφοίτησης του, θα υπάρξει μια μεγάλη έκπληξη για όλους. Αυτά που θα συμβούν στην αποφοίτηση του θα επηρεάσουν τη ζωή της  Elif από την αρχή μέχρι το τέλος. Ποια είναι αυτή η έκπληξη στην αποφοίτηση του Mert;
                       ---------------------------------------

Metin has to prevent Tayyar from finding out that Huseyin is alive. Otherwise, his plans will fail. Therefore, he wants to stop Omer for a while and he captures him. He hands Burhan over to Huseyin and ensures the conditions necessary to kill Tayyar. His plan runs like a clockwork. Huseyin will kill his father and then go to another country. He will build a new life with Nilufer. Although the plan looks very good on paper, something unexpected happens. Tayyar gets suspicious of Metin and starts hunting him down. Who will win this battle between father and son?
Omer is nowhere to be found. Elif is worried a lot about him. Arda and Pelin try to find him. Omer who was enchained in a depot had only one goal: to escape from there and prove that Huseyin is alive during the decision stage of Elif’s trial. There is no other way to set Elif free. Will Omer be able to escape from Metin and succeed in bringing Huseyin to the trial?
Mert who starts a new life with Elif’s support is very excited. His graduation day comes. Mert’s graduation ceremony is full of unexpected surprises. The things that will happen during his graduation ceremony will affect Elif’s life. What is the surprise during Mert’s graduation?
(Thanx EAUFC for the English translation)

               -----------------------------------------


Metin doit empêcher Tayyar de découvrir que Huseyin est vivant. Sinon, ses plans vont échouer. Par conséquent, il veut arrêter Omer pendant un certain temps et il le capture. Il remet Burhan à Huseyin et assure les conditions nécessaires pour tuer Tayyar. Son plan fonctionne comme une horloge. Huseyin tuera son père et ensuite ira dans un autre pays. Il va construire une nouvelle vie avec Nilufer. Bien que le plan semble très bien sur le papier, quelque chose d'inattendu se produit. Tayyar se méfie de Metin et commence à le traquer. Qui va gagner cette bataille entre père et fils?
Omer est introuvable. Elif est très inquiète pour lui. Arda et Pelin essayent de le trouver. Omer qui a été enchaîné dans un dépôt n’ avait qu'un seul but : échapper à partir de là et prouver que Huseyin est vivant lors du procès d’ Elif. Il n'y a pas d'autre moyen de libérer Elif. Omer pourra s’échapper à Metin et réussir à amener Huseyin au procès?
Mert qui commence une nouvelle vie avec le soutien d’ Elif est très excité. Son jour de l'obtention du diplôme vient. La cérémonie de remise des diplômes de Mert est pleine de surprises inattendues. Les choses qui se produiront lors de la cérémonie de remise des diplômes aura une incidence sur la vie d’ Elif. Quelle est la surprise lors de la remise des diplômes de Mert?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας