Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Περίληψη 46ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)Ο Ομέρ δεν αφήνει την Ελίφ, που παραδόθηκε ,ούτε ένα δευτερόλεπτο. Με πολύ πόνο την στέλνει πίσω από τα κάγκελα. Το ζευγάρι αντιλαμβάνεται ότι έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη πρόκληση. Δύσκολες ώρες περιμένουν τον Ομέρ έξω και την Ελίφ μέσα. Θα τους δώσει η αγάπη τους τη δύναμη να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο;

Ο  Ομέρ είναι σίγουρος ότι υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία πίσω από όλα αυτά. Ποτέ δεν πίστεψε ότι η Ελίφ σκότωσε τον Χουσείν. Αρχίζει έρευνα. Προσπαθεί να βρει τον Μετίν αλλά ο Μετίν δεν σκοπεύει να εμφανιστεί μπροστά του. Ο Ομέρ ζητάει τη βοήθεια της Νιλουφέρ. Θα συναντηθούν στο ξενοδοχείο. Αλλά πριν πάει στο ξενοδοχείο η Νιλουφέρ τρελαίνεται από αυτά που μαθαίνει για τον Μετίν.
 Ο Ομέρ έχει μόνο μια λύση , η οποία είναι ο Ταγιάρ. Μπαίνει στο σπίτι μυστικά και να βγάλει τον Μετίν έξω.  Τα πράγματα περιπλέκονται με απρόσμενο τρόπο  όταν μπαίνει στο σπίτι του Ταγιάρ. Ο Μετίν είναι υποχρεωμένος να διαλέξει πλευρά: τον Ομέρ ή τον Ταγιάρ. Ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος που περιμένει τον Ομέρ;
Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν ο Ταγιάρ είναι ανακουφισμένος  επειδή η Ελίφ παραδόθηκε . Το σχέδιο του προχωράει κανονικά. Ο σκοπός του είναι  να κάνει την Ελίφ να πιστέψει ότι πραγματικά σκότωσε τον Χουσείν και αυτός να είναι ένας λόγος για να αυτοκτονήσει. Για να φτάσει στον σκοπό του χρησιμοποιεί όλη του τη δύναμη. Η Ελίφ δεν μπορεί να αντέξει τις δύσκολες συνθήκες της φυλακής. Η Ελίφ θα πέσει στην παγίδα του Ταγιάρ αυτή τη φορά; 
       ----------------------------------------------------------------------------


Summary of 46th episode
Omer doesn't leave Elif, who turned herself in, for one second. Painfully he sends her behind bars. The lovers realize that they are facing a difficult challenge. Hard times are waiting for Omer outside and for Elif inside. Will Omer and Elif's love give them the power to overcome all the obstacles? Omer is sure that there is a huge conspiracy behind all these. He never believed that Elif killed Husseyin. He starts investigation. He tries to reach Metin while Metin has no intention to appear . Omer asks for Nilufer's help. They will meet in the hotel. But before she goes in the hotel, she gets mad because of what she knows about Metin. Omer has only one solution and that is Tayyar. He enters his house secretly to get Metin out. Things evolve in an unexpected way when he enters Tayyar's house. Metin is obliged to take one of the 2 sides. Omer's or Tayyar's? What is the great danger waiting for Omer? With all that happening, Tayyar is relaxed because Elif has surrendered herself. His plan is smoothly on the track. His turn is to make Elif believe that she really murdered Husseyin and that would be a reason for her to commit suicide. To reach his goal, he uses all of his authorities. Elif can't endure the hard circumstances in jail. Will Elif fall for Tayyar's game this time?
             ----------------------------------------------------------------
 

Résumé de l'épisode 46
Omer ne laisse pas Elif qui a cédé soi-même,ni pour une seconde. Il l’ envoie péniblement, derrière les barreaux. Le couple  se rend compte qu'ils sont confrontés à un défi difficile à relever. Des moments durs attendent Omer à l’extérieur et pour Elif a l’intérieur. L’amour d’Omer et d’ Elif leur donnera le pouvoir de surmonter tous les obstacles?
Omer est sûr qu'il ya une énorme conspiration derrière tout cela. Il n'a jamais cru qu’ Elif a tué Husseyin. Il commence des enquêtes. Il essaie d'atteindre Metin mais Metin n'a pas l'intention d’apparaître devant lui. Omer demande  à Nilufer de l'aide. Ils se rencontreront à l'hôtel. Mais avant qu’ elle aille  à l'hôtel, elle devient  folle à cause des choses qu'elle va savoir sur Metin.
Omer n’a qu'une seule solution qui est Tayyar. Entrer dans sa maison et rencontrer secrètement Metin. Les choses évoluent d'une manière inattendue quand il entre dans la maison de Tayyar. Metin est obligé de prendre une des deux  côtés : d’ Omer ou de Tayyar. Quel est le grand danger qui attend Omer?
Avec tout ce qui s’est passé, Tayyar est détendu parce Elif a cédé soi-même. Son plan est sur la piste. Son tour est de faire Elif croire qu’elle a vraiment assassiné Husseyin et ce serait une raison pour elle de se suicider. Pour atteindre son but, il utilise tous ses pouvoirs. Elif ne peut pas supporter les dures circonstances de prison. Elif va tomber au piège  de Tayyar cette fois?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας