Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Περίληψη 45ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)Ο Ομέρ δεν μπορεί να κάνει την Ελίφ να μιλήσει μπροστά από τη φλεγόμενη καλύβα. Η Ελίφ δεν απαντάει σε τίποτα. Ο Ομέρ νομίζει ότι είναι σοκαρισμένη και προσπαθεί απελπισμένα να μπει στην καλύβα για να σώσει τον Χουσείν.
Ο Άρντα βγάζει έξω από την καλύβα τον Ομέρ την τελευταία στιγμή. Η καλύβα καταρρέει. Ο Ομέρ είναι σε άθλια κατάσταση. Η Ελίφ είναι το μόνο πρόσωπο που ξέρει αν ο Χουσείν ήταν μέσα αλλά δεν θυμάται τίποτα για το περιστατικό.
Ο Ομέρ πιστεύει ότι η Ελίφ θα είναι σε μεγαλύτερο σοκ στο αστυνομικό τμήμα και την πάει στο σπίτι τους. Ο σκοπός του είναι να ηρεμήσει  η Ελίφ και να θυμηθεί τα πάντα. Η Ελίφ που είναι ακόμα υπό την επήρεια του φαρμάκου δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα αν και θέλει. Ο Ομέρ είναι σίγουρος  ότι η Ελίφ δεν θα έκανε κακό στον Χουσείν και δεν θέλει να μπει φυλακή. Αποφασίζει να την φυγαδεύσει στο εξωτερικό. Θα μπορέσει να το κάνει;
Στο μεταξύ η Ιπέκ και ο Τόλγκα συνεχίζουν την έρευνα για το παρελθόν της Νεντρέτ και βρίσκουν ένα σημαντικό μυστικό για τη ζωή της. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο μυστικό; 
                  ---------------------------------------------------------------------
Summary of 45th episode
Omer can’t succeed in making Elif talk in front of the burning shack. Elif doesn’t respond to anything. Omer thinks that she is in shock and desperately tries to enter the shack to save Huseyin. Arda takes Omer out of the burning shack just in time. The shack burns down. Omer is wretched. Elif is the only person who knows whether Huseyin was inside but she doesn’t remember anything about the incident.
Omer thinks that Elif will be in greater shock at the police department and he takes her home. His purpose is calmly to help Elif remember everything. Elif who is still under the influence of the drug cannot remember anything although she wants to. Omer feels certain that Elif wouldn’t harm Huseyin and doesn’t want Elif to be put in prison. He decides to smuggle her into another country. Will he be able to do this?
Meanwhile, Ipek and Tolga continue to investigate Nedret’s past and find  an important secret about her life. What is this big secret?
    (Thanks to EAUFC  for English translation)
             -------------------------------------------------------------------------
Résumé de l’ épisode 45
Omer ne peut pas réussir à faire Elif parler en face de la cabane brûlante. Elif ne répond pas à rien.  Omer pense qu'elle est en état de choc et essaie désespérément d'entrer dans la cabane pour sauver Huseyin. Arda fait sortir Omer de  la cabane brûlante juste à temps. La cabane a brûlé. Omer est misérable. Elif est la seule personne qui sait si Huseyin était à l'intérieur, mais elle ne se souvient de rien à propos de l'incident.

Omer pense qu’ Elif sera plus en état de choc au département de police et il l’emmène  à la maison. Son but est d'aider calmement Elif à se souvenir  de tout. Elif qui est encore sous l'influence de la drogue ne peut pas se souvenir de rien, même si elle veut. Omer est  certain que Elif ne nuirait pas Huseyin et il  ne veut pas  qu’Elif soit  mise en prison. Il décide de la faire entrer clandestinement dans un autre pays. Sera-t-il capable de faire cela?

Pendant ce temps, Ipek et Tolga continuent  à enquêter sur le passé de Nedret et trouvent  un secret important de sa vie. Quel est ce secret?

1 σχόλιο:

Συνολικές προβολές σελίδας