Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Περίληψη 37ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)Ο  Huseyin μαθαίνει από τον Tayyar ότι ο Omer τον υποψιάζεται  και του έστησε παγίδα . Ο κύκλος στενεύει . Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον  Huseyin, ο Omer τον αναζητά παντού. Θα βρει ο Omer τον Huseyin, θα μιλήσουν; Ποια θα είναι η τελική κίνηση του  Huseyin;
Η Nedret κάνει σιωπηλά  βήματα για να χωρίσει τον Omer και την Elif, συνεχίζοντας να τονίζει στην Elif το θέμα της  Ιpek.
Η Elif πάει  στο σπίτι του  Arda για να  να μιλήσει με τον Omer και η  συμπεριφορά της Ipek προς τον  Omer την κάνει να είναι  σίγουρη  ότι η Ipek έχει αισθήματα για τον Omer.
Στο  μεταξύ οι άντρες του  Serhat θέλουν να σκοτώσουν την Ipek. Ο Omer  θα σώσει την Ipek;
Η  Elif θα πιστέψει την εξήγηση του Omer για την  Ipek;
Για να επιταχύνει τα γεγονότα, η Nedret κάνει ένα ακόμη βήμα. Πηγαίνει στην πόρτα της  Ipek.
Τι θα προσφέρει στην  Ipek;
Ο Tayyar καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κρατήσει σε  έλεγχο τον  Serhat και αποφασίζει να τον ξεφορτωθεί. Ζητά τη βοήθεια του Metin.Πρέπει  να σκοτώσουν τον  Serhat στη φυλακή. Ο Tayyar θα πετύχει τη δολοφονία  του Serhat;
Η Nilufer μαθαίνει  από τον Mert ότι ο Tayyar την  υποψιάζεται. Παρ 'όλα αυτά αυτή είναι αποφασισμένη να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και να βρει  το CD για τον Omer. Άραγε θα καταφέρει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο;

                -----------------------------------------------------------------------

Summary 37th episode

Huseyin learning from Tayyar that Omer suspects him and set up a trap for him. The circle is narrowing. Trying to face Huseyin, Omer searches for him everywhere. Will Omer find Huseyin, will they talk? What will be Huseyin final move?

Nedret makes silent steps to separate Omer and Elif, she continues to point on Ipek-topic to Elif. Elif comes to Arda place to talk with Omer and Ipeks behavior towards Omer makes her sure that Ipek has feelings for Omer.

Meanwhile Serhat's men want to kill Ipek. Will Omer save Ipek?

Will Elif believe Omer explanation about Ipek?

To speed up events, Nedret takes another step. She goes to Ipek’s door.

What will she offer to Ipek?

Tayyar understands that he can't keep control of Serhat and decides to get rid of him. He asks Metin for help. Men have to kill Serhat in the prison. Will Tayyar succeed with killing Serhat?

Nilufer learns from Mert that Tayyar suspects her. Despite everything she is determinate to open the safe and to find the CD for Omer. Will she succeed to open the safe?
            -------------------------------------------------------------------------------

Résumé de l’épisode 37

Huseyin apprend par Tayyar qu’ Omer le soupçonne et  qu’il met en place un piège pour lui. Le cercle se rétrécit. Omer essaye de faire face  à Huseyin, et il le  cherche partout. Omer va trouver Huseyin, vont-ils parler? Quel sera le geste final  de Huseyin?
Nedret  fait des pas silencieux pour séparer Omer et Elif, elle continue de pointer sur le sujet d’ Ipek . Elif va à la maison  d’ Arda pour  parler avec Omer et le comportement d’Ipek  envers Omer la rend  sure qu’ Ipek a des sentiments pour Omer.
Pendant ce temps les hommes de Serhat veulent tuer Ipek. Omer va sauver Ipek?
Elif va croire les  explications d’Omer sur Ipek?
Pour accélérer les événements, Nedret franchit une nouvelle étape. Elle va à la porte  d’Ipek.
Qu'est-ce qu'elle  va offrir à Ipek?
Tayyar comprend qu'il ne peut pas garder le contrôle de Serhat et décide de se débarrasser de lui. Il demande l'aide  de Metin. Les hommes doivent  tuer Serhat dans la prison.  Tayyar réussira  à  tuer Serhat?
Nilufer apprend par Mert que Tayyar la soupçonne. Malgré tout, elle est déterminée à ouvrir le coffre-fort et de trouver le CD pour Omer. Va-t-elle réussir à ouvrir le coffre-fort?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας