Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Περίληψη 33ου επεισοδίου "Kara Para Ask" (Διαμάντια και έρωτας) Ο Omer για να σώσει τόσο τον  Arda όσο  και την Ipek ανοίγει πυρ στους  άνδρες του Tayyar , και πράγματι τους σώζει. Ο Omer που  φάνηκε να έχει ξεπεράσει  την αγάπη της Ipek, ήρθε  εκτός ισορροπίας όταν την είδε τραυματισμένη, και η αντίδρασή του δεν ξέφυγε από  τα μάτια της Elif Elif ζήλεψε πολύ όταν είδε τον Omer να νοιάζεται για τη ζωή και την ασφάλεια της  Ipek. Ενώ  η Nedret ψάχνει συνεχώς για το παρελθόν της Ipek , έμαθε κάτι που αφορά την Ipek και τον  Omer .Θα το πει στην  Elif;

Το σχέδιο  του Huseyin  για να απαλλαγεί από τον Arda δεν πέτυχε,κι  έτσι  ο Huseyin  αποφάσισε να αντιμετωπίσει  τον Arda , πώς θα είναι η σύγκρουση τους;  Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Ο Tayyar ενθαρρύνει τον  Fatih να κυνηγήσει  την αγάπη του και να παντρευτεί  τη Nulifer, και ο Fatih της κάνει πρόταση.  Ποια θα είναι η απάντησή της; Προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο τη ζωή  του Arda και πάλι, ο Omer που είναι βέβαιος πλέον ότι ο αδελφός του είναι ένας διεφθαρμένος  αστυνομικός, οργανώνει μια μυστική αποστολή για να αποκαλύψει τον αδελφό του, κανείς δεν ξέρει για την αποστολή του Omer. Η ομάδα αρχίζει  να εργάζεται στο  σπίτι του Arda, ο Emre βρίσκει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μπορεί να αποκαλύψει τις τρεις δολοφονίες.  Θα μοιραστεί αυτό το στοιχείο με την ομάδα
                  -----------------------------------------------------------------------

Summary of 33th episode

Omer in order to save both Arda and Ipek he opens fire towards Tayyar's men, and he saved them. Omer who seemed to overcame Ipek's love, was off balance seeing her wounded, and his reaction didn't escape Elif's eyes. Elif became madly jealous of Ipek seeing Omer caring for Ipek's life and safety. While Nedret keeps searching about Ipek’s past, she learned something about Ipek and Omer. Will she tell Elif?

Hussein's plan to get rid of Arda didn't succeed, so Hussein decided to confront Arda. How their confrontation will be? And what the result will be?

Tayyar encourages Fatih to go after his love and marry Nulifer, and Fatih proposed her. What will be her answer?

In order  not to endangering Arda’s life again, Omer who is confident now that his brother is a corrupted police officer, is doing a secret mission to uncover his brother. No one knows about Omer's mission.

The team started to work in Arda’s house. Emre finds a very important clue that may uncover the three murders; will he share this clue with the team?
           ----------------------------------------------------------------
Résumé de l'épisode 33
Omer pour sauver à la fois Arda et Ipek il ouvre le feu sur les hommes de Tayyar, et il les a sauvés. Omer qui semblait qu'il a surmonté l'amour d’ Ipek, était hors d'équilibre la  voyant blessée, et sa réaction n'a pas échappé aux yeux d’ Elif. Elif est devenue follement jalouse de voir le soin d’Omer pour la vie et la sécurité d’ Ipek. Alors que Nedret maintient  la recherche sur le passé d’ Ipek, elle a appris quelque chose qui implique Ipek et Omer, va-t-elle  le dire à Elif?Le plan de Hussein pour se débarrasser d’ Arda n'a pas réussi, donc Hussein a décidé de faire face à Arda., Comment leur confrontation sera? Et quel sera  le résultat?
Tayyar encourage Fatih  d' aller après son amour et se marier avec Nulifer. Fatih lui faire la proposition. Quelle  sera sa réponse?
Afin de ne pas mettre en danger la vie d’Arda  à nouveau, Omer qui est certain  maintenant que son frère est un policier corrompu, fait une mission secrète pour découvrir son frère. Personne ne sait à propos de la mission d’ Omer.
L'équipe a commencé à travailler dans la maison d’Arda. Emre trouve un indice très important qui  peut découvrir les trois meurtres, il va partager cet indice avec l'équipe?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας