Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

O Cagan Irmak μιλάει για την ταινία “Çocuklar Sana Emanet”.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο ranini.tv ο σκηνοθέτης Cagan Irmak αναφέρθηκε στην καινούργια του ταινία “Çocuklar Sana Emanet”. 

-Μιλώντας για τον κινηματογράφο, πρόσφατα κάνατε την ταινία "Cocuklar Sana Emanet";
- Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος.

- Όλοι μας είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Σε ποιο στάδιο είναι η ταινία;
-Είμαστε στα 3D εφέ, τώρα.


-Πότε θα προβληθεί η ταινία στους κινηματογράφους ;
- Στις 23 Μαρτίου. Είναι θρίλερ, αλλά υπάρχει μια άλλη ιστορία στο παρασκήνιο. Είναι στην πραγματικότητα μια πληγή που αγγίζει πολλούς ανθρώπους. Ένα γενικό πρόβλημα στην Τουρκία, αλλά αν σας πω την ιστορία τότε δεν θα απολαύσετε  την ταινία. Αλλά προσδοκώ ότι είναι μια ιστορία που δίνει ελπίδα.

-Η ιστορία και το σενάριο είναι και πάλι δικά σας;

-Έχω γράψει τα σενάρια όλων των ταινιών που έκανα. Μόνη εξαίρεση ήταν η ταινία "Nadide Hayat".


(Τhanks to @aealiv for English translation.)
-Talking about a cinema, recently you made film "Cocuklar Sana Emanet"?
-Yes, it makes me very excited.

-It makes all of us very excited. At what stage is (the realization of the film)?
-We are at 3D effects, right now.

-When film will be in cinemas (movie release date)?
-23.March. It's a thriller in sight, but there's another story behind the curtain. It's actually a wound that touches a lot of people. A general problem in Turkey, but if I tell about story then you would not enjoy watching the film. But it will be story that will give hope, I hope so.

-The story and the script are again yours?
-I wrote the scripts of all the movies I made up to the cinema. Only exception was with "Nadide Hayat" story.
      -----------------------------------------------------------------------------------
-A propos du cinéma, vous avez récemment fait le film "Cocuklar Sana Emanet"?
-Oui, ça me rend très excité.

-Cela nous rend tous très excités. A quel stade est le film?
-Nous sommes à des effets 3D, en ce moment.

-Quelle est la date de sortie du film?
- C’est le 23 mars. C'est un thriller, mais il y a une autre histoire derrière. C'est en fait une plaie qui touche beaucoup de gens. Un problème général en Turquie, mais si je raconte l’histoire, alors vous n'aimeriez pas regarder le film. Mais ce sera une histoire qui donnera de l'espoir.

-L'histoire et le scénario sont à nouveau les vôtres?
-J'ai écrit les scripts de tous les films que j'ai réalisés. Seule exception est le film "Nadide Hayat".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας