Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Νέα για την καινούργια ταινία του Engin Akyürek.

Ο Çağan Irmak μιλάει για τη νέα του ταινία, η οποία πιθανότατα θα έχει τον τίτλο "Σου εμπιστεύομαι τα παιδιά". Περιγράφει την ταινία σαν μια "ιστορία εξαγνισμού και ανάκαμψης".
Πρόκειται για την ιστορία ενός αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων , του Kerem, που προσπαθεί να ξεπεράσει το τραύμα του που προκλήθηκε από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και την περίοδο εξαγνισμού που περνάει με μια γυναίκα – θεραπεύτρια και τους ανθρώπους του χωριού. Αλλά κάτω από την εμφανή ιστορία υπάρχουν εντελώς διαφορετικά μυστήρια. Σύμφωνα με τον Irmak , υπάρχει μεγάλη αγωνία αλλά είναι μια ιστορία που δίνει ελπίδα.
Τα γυρίσματα που θα ξεκινήσουν στις 25 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό. Θα συμμετάσχουν οι Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş και πολλά παιδιά ηθοποιοί.

Η ταινία σχεδιάζεται να προβληθεί τον Μάρτιο. (Thanks to EAUFC for English translation) 
Çağan Irmak talks about his new film,which will probably have the title" Take care of the children".He describes it as "a purification and recovery story".
The story is about an interior architect who tries to get over his trauma caused by a car accident and the purification period he spends with a healer woman and the people of the village.But beneath the visible story there are totally different mysteries.According to Irmak,there is a lot of suspense but it is a story that gives hope.
The shooting starting on the 25th of September,will take place in an abandoned village.Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş and a lot of kid actors will take part.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Çağan Irmak parle de son nouveau film, qui aura probablement le titre «Prendre soin des enfants». Il le décrit comme «une histoire de purification et de récupération».
L'histoire concerne un architecte d'intérieur qui essaie de surmonter son traumatisme causé par un accident de voiture et la période de purification qu'il passe avec une femme -guérisseuse et les gens du village. Mais sous l'histoire visible, il existe des mystères totalement différents. Selon Irmak , il y a beaucoup de suspense, mais c'est une histoire qui donne de l'espoir.
Le tournage qui commence le 25 septembre aura lieu dans un village abandonné. Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş et beaucoup d'acteurs enfants participeront.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας