Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Περίληψη 4ου επεισοδίου Olene Kadar.

Όταν το σχέδιο του Daghan σχετικά με τον Yilmaz αποτυγχάνει, τότε αρχίζει να ψάχνει βαθύτερα στη ζωή του Yilmaz.  Ο Yilmaz που είναι πολύ ταραγμένος από το ενδιαφέρον της Selvi για τον Dahgan και αναγκάζει την αδελφή του να κάνει μια επιλογή. Η Selvi, ενώ προσπαθεί να αποτρέψει τον Daghan από το να μπει σε μπελάδες, αρχίζει να δουλεύει για μια δίκη για αποζημίωση στον Daghan για  την άδικη φυλάκιση του.
Εν τω μεταξύ, η Beril βρίσκει ένα γράμμα στο δωμάτιο του πατέρα της και το μοιράζεται με τον Daghan. Ο Ender συνειδητοποιεί ότι ο Daghan πλησιάζει τον Yilmaz και παίρνει μια σημαντική απόφαση για τον Yilmaz. Αλλά τα σχέδιά του αλλάζουν όταν παίρνει μια σημαντική πληροφορία. Αυτό το νέο σχέδιο θα γυρίσει τις ζωές των Daghan και Fahri ανάποδα.

    -------------------------------------------------------------------------------------------
(Thanks to EAUFC for English translation)
When Daghan’s plan about Yilmaz fails, he starts looking deeper into Yilmaz’s life. Yilmaz who is very disturbed by Selvi’s interest in Dahgan forces his sister to make a choice. Selvi, while trying to prevent Daghan from getting himself into trouble, starts working on a suit for damage for Daghan’s wrongful imprisonment. Meanwhile, Beril finds a letter in her father’s room and shares this with Daghan. Ender realizes that Daghan is after Yilmaz and makes an important decision about Yilmaz. But his plans changes when he receives an important information. This new plan will turn Daghan’s and Fahri’s life upside down.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Quand le plan de Daghan au sujet de Yilmaz échoue, il commence à regarder plus profondément dans la vie de Yilmaz. Yilmaz qui est très perturbé par l'intérêt de Selvi pour Dahgan, il oblige sa soeur à faire un choix. Selvi, tout en essayant d'empêcher Daghan de se mettre dans des problèmes, commence à travailler sur une requête pour dommages pour l'emprisonnement injustifié de Daghan. Pendant ce temps, Beril trouve une lettre dans la chambre de son père et la partage avec Daghan. Ender se rend compte que Daghan est après Yilmaz et prend une décision importante à propos de Yilmaz. Mais ses plans changent quand il reçoit une information importante. Ce nouveau plan transformera la vie de Daghan et de Fahri à l'envers.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας