Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Περίληψη 23ου επεισοδίου Kara Para Ask (Διαμάντια και έρωτας)


Όλες οι ισορροπίες έχουν ανατραπεί από την στιγμή που συνελήφθει ο Metin.
O Οmer καταφέρνει τελικά να τον συλλάβει. Πρέπει να καταφέρει να πείσει τον Metin να ομολογήσει, πριν λήξει η προθεσμία κράτησης του χωρίς να έχει απαγγελθεί κατηγορία. Για να παραδώσει τον Tayyar στον Omer ο Metin ζητά σαν αντάλλαγμα να μιλήσει με την Nilufer για τελευταία φορά. Η Elif δεν δείχνει διατεθειμένη να το επιτρέψει αυτό , αλλά η Nilufer πιστεύοντας ότι χρωστάει πολλά στην αδελφή της , δέχεται.Ο Metin ο οποίος ζητά συμφιλίωση από την Nilüfer αγνοεί το σοκ που τον περιμένει. Για να μιλήσει στον Omer τώρα θέτει έναν νέο όρο.Ο Omer θα μπορέσει να δώσει στον Metin αυτό που
του ζητά για να του παραδώσει τον Tayyar , πριν λήξει ο χρόνος της προφυλάκισης; Ποιός μεγάλος κίνδυνος περιμένει τον Omer?
Όταν  ο Tayyar μαθαίνει από τον Hüseyin ότι ο Metin είναι υπό κράτηση τρελαίνεται. Ο Tayyar ξέρει ότι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει την σιωπή του  Metin  είναι να βρει τη μητέρα του και στέλνει τον Hüseyin να βρεί την Nevin. Θα καταφέρει ο  Hüseyin να βρεί την Nevin και να την παραδώσει στον  Tayyar; Θα καταφέρει ο Tayyar να κρατήσει τον Μετίν σιωπηλό;
Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά  με τον πατέρα του, ο Mert φεύγει από το σπίτι και καταλήγει στο σπίτι της οικογένειας Denizer. Η  Elif δεν θέλει να αφήσει μόνο του τον Mert κάτω από αυτές τις συνθήκες και  του επιτρέπει να μείνει μαζί τους για ένα χρονικό διάστημα. Ενώ  ο Tayyar ψάχνει τον γιο του, πηγαίνει στο σπίτι της Elif και βρίσκεται αντιμέτωπος μαζί της. Θα γίνει μια μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ Elif και Tayyar. Η  Elif ρωτά ανοιχτά τον Tayyar αν αυτός δολοφόνησε τον πατέρα της. Ο  Tayyar θα ομολογήσει τα πάντα στην Elif;

Κι ενώ  αυτά συμβαίνουν όλα αυτά ο Arda  γίνεται πολύ καχύποπτος με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Hüseyin . Θα μοιραστεί   τις υποψίες του με την  Pelin και τον Ömer;


                              -----------------------------------------------
 Summary 23th episode

Metin has been caught, all the balances now change!

Finally Ömer was able to capture Metin. Before the time he can hold him without charging him with anything he must get Metin to confess. In order to give Tayyar to Ömer, he wants Nilüfer in return. He wants to speak with Nilüfer one last time. Elif will not allow this, however Nilüfer feels that she owes her sister and she accepts to speak with Metin. Metin who is asking for reconciliation from Nilüfer is unaware of the shock that awaits him. In order to speak with Ömer he now has a new condition. Will Ömer be able to give Metin what he wants in order to arrest Tayyar before the time expires for questioning? What is the huge danger that awaits Ömer?

When Tayyar learns from Hüseyin that Metin is in custody he goes mad. Tayyar knows the only way to insure that Metin remains silent is to find his mother, and he sends Hüseyin to find Nevin. Will Hüseyin be able to find Nevin and turn her over to Tayyar? Will Tayyar be able to keep Metin silent?

After Mert learns the truth regarding his father, he moves out of the house and ends up at the Denizer home doorstep. Elif does not want to leave Mert alone under these circumstances and she allows him to stay with them for a period of time. While Tayyar is looking for his son, he goes to Elif's house and is confronted by Elif. There is going to be a huge reckoning between Elif and Tayyar. Elif openly asks Tayyar if he murdered her father. Will Tayyar bow to his arrogance and confess everything to Elif?

As all this is going on Arda becomes very suspicious of the way that Hüseyin is acting. Will Arda share his suspicions with Pelin and Ömer?

(Source : http://izleyiciplatformu.com/haber/4464-english-news-kara-para-ask-episode-23-preview.html)

                          ----------------------------------------

Résumé de l’épisode 23
Metin a été arrêté, tout change maintenant!
Enfin Ömer était capable de capturer Metin. Comme il ne peut pas le tenir sans l'accuser de quoi que ce soit, il doit faire Metin à avouer. Afin de donner Tayyar à Ömer, il veut Nilüfer en retour. Il veut parler avec Nilüfer une dernière fois. Elif ne le permettra pas, cependant Nilüfer se sent qu'elle doit à sa sœur et elle accepte de parler avec Metin. Metin qui demande à se réconcilier avec Nilüfer ignore le choc qui l'attend. Pour parler avec Ömer il a maintenant une nouvelle condition. Ömer pourra donner à Metin ce qu'il veut pour arrêter Tayyar avant l'expiration du temps pour l’interrogatoire? Quel est le grand danger qui attend Ömer?
Quand Tayyar apprend de Hüseyin que Metin est en détention, il devient fou. Tayyar sait que la seule façon d'assurer que Metin reste silencieux est de retrouver sa mère, et il envoie Hüseyin à trouver Nevin. Hüseyin sera en mesure de trouver Nevin et la retourner à Tayyar? Tayyar sera en mesure de garder Metin silent?
Après que Mert apprend la vérité sur son père, il se déplace hors de la maison et il va à la maison de Denizer. Elif ne veut pas laisser Mert seul dans ces circonstances et elle lui permet de rester avec elles pour une période de temps. Alors que Tayyar est à la recherche de son fils, il se rend à la maison d’ Elif et est confronté à Elif. Il va y avoir un énorme règlement de compte entre Elif et Tayyar. Elif demande ouvertement Tayyar s’ il a tué son père. Tayyar va-t-il se plier à son orguei et avouer tout à Elif?
Comme tout cela se passe ,Arda devient très méfiant de la façon dont Hüseyin agit. Arda partagera ses soupçons avec Pelin et Ömer?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας